SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Gratis påfyll Arbeidstrening, kulturarrangementer og 80–90 hyggelige stamgjester er stikkordet ved Kafé Påfyll som er tilknyttet psykiatrien i Kristiansand. 30 > Pasientinfo Papirløs rapportering og Mobil Profil er dagligdags for hjemmetjenesten i Vestvågøy, og dokumentasjonen er blitt mange ganger bedre. 40 > Øyfart Nedleggingsspøkelset truet ambulansebåten Øyfart, men de ansatte tok fagbrev og betjener nå fem kommuner rundt Vågsfjordbassenget. 42 > Full pott på Lovisenberg Krever gransking Riksrevisjonen må inn og granske ambulansesaken i Helse Midt-Norge, mener Fagforbundets leder for Seksjon helse og sosial, Kjellfrid Blakstad. Hun mener det trengs en grundig gjennomgang av regionstyrets håndtering av saken. I et hastemøte 10. juli bevilget regionstyret i Helse Midt-Norge 84 millioner kroner i tilskudd til et ambulanseselskap som hadde økonomiske problemer. – For å sikre en grundig og uhildet gjennomgang, mener vi at Riksrevisjonen bør stå for granskingen av hele anbudsprosessen, mener Kjellfrid Blakstad. – Jeg mener dette illustrerer noe av problemet med konkurranseutsettinger og anbud. Man kan spørre seg om anbudsrundene er reelle når det plutselig dukker opp en ekstrapott på 84 millioner kroner som blir forsøkt holdt hemmelig, fortsetter hun. Fagforbundet mener at helseforetakenes økonomistyring må være åpen for befolkningen. – Ambulansesaken i Helse MidtNorge bidrar til å undergrave folks tillit til at helsekronene blir brukt slik de bør. Vi mener denne saken åpner for en diskusjon om anbud – både økonomisk og kvalitetsmessig. Vår holdning er at det finnes bedre måter å løse helsesektorens utfordringer på, sier Blakstad. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 7/2008 > 27 Partene er blitt enige i lønnsoppgjøret for Lovisenberg diakonale sykehus. De ansatte får identisk lønn og tillegg på linje med resultatet i område 10, Spekter Helse. – Vi er strålende fornøyd med at det nå ikke er forskjellsbehandling mellom ansatte i helseforetakene og private sykehus, sier Fagforbundets forhandlingsleder Jan Helge Gulbrandsen. Dette er første større private sykehus som tar steget over i arbeidsgiverforeningen Spekter og gjør felles sak med det øvrige sykehusnorge. Fagforbundet har 160 medlemmer ved Lovisenberg. Godt resultat Resultatet av forhandlingene er at det gis et generelt tillegg på fire prosent med virkning fra 1. juni 2008. Tillegget skal minimum utgjøre 10.000 kroner og maksimum 15.000 kroner per år. For stillinger uten krav om særskilt utdanning (stillingsgruppe 1) er lønnen 290.000 kroner etter 20 års ansiennitet. Partene er enige om at lønnen i stillingsgruppe 1 reguleres fra 290.000 kroner til minimum 300.000 kroner fra 1. mai 2009. Heving av kvelds- og nattillegg gjøres gjeldende fra 1. juli i år, mens endring i lørdags- og søndagstillegg får virkning fra 1. oktober i år. – Dette er et meget bra resultat som lover godt for framtida, framholder Arvid Tønnesen i Fagforbundets forhandlingsdelegasjon. Rekordfart Forhandlingene ble unnagjort på rekordtid, med start klokka 12.30 og underskrevet protokoll 16.30 samme dag. Forhandlerne leverte et komplett krav, og uavklarte ting ble tatt over bordet. Tekst: MONICA SCHANCHE I BOKS: – Heretter får ansatte i private og offentlige sykehus samme lønn. Det er flott, sier Fagforbundets Jan Helge Gulbrandsen. fbaargang2008 fbseksjonHEL