Illustrasjonsfoto: colourbox.com AKTUELT Kvinner har mest helseplager En ny levekårsundersøkelse viser at renholdere, kokker, kjøkkenassistenter, frisører og servicepersonell i hotell- og restaurantbransjen har mest helseplager. – Utviklingen i arbeidsmiljøet er positiv, men det er fortsatt utfordringer når det gjelder arbeidshelsen, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Lettere å forebygge Statsråden hevder at arbeidslivsundersøkelsen utført av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og – helse gjør det lettere å identifisere spesielt utsatte yrkesgrupper. Undersøkelsen er basert på data fra levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå fra 2006/2007. – Dette gjør at vi har styrket grunnlaget for å forebygge ved å målrette informasjons- og tilsynsvirksomheten, sier arbeidsministeren. Kjønn og alder Undersøkelsen avdekker store forskjeller mellom kvinner og menn, unge og gamle og mellom ulike yrkesgrupper. Blant yrkesgruppene som rapporterer flest plager, er mannsdominerte yrker i tradisjonelt tungt arbeid, og kvinnedominerte yrker innenfor matlaging, renhold, service og helsevesen. Plagene gjel- HELSEPLAGER: Kvinner er mer plaget av nakke- og skuldersmerter enn menn, viser en ny levekårsundersøkelse. der særlig muskel- og skjelettsmerter. De samme yrkesgruppene rapporterer også psykososiale og organisatoriske belastninger, som igjen kan ha stor betydning for muskel- og skjelettsmerter. Vonde nakker Kvinner rapporterer mer nakke- og skuldersmerter enn menn, også innenfor samme yrkesgruppe. Psykiske plager er relativt likt fordelt mellom kvinner og menn, mens arbeidsskade på jobb forekommer oftere blant menn. Mest plager av forskjellig art oppgir sysselsatte innenfor primærnæringene, operatører i næringsmiddelindustrien og ufaglærte. Tekst: MONICA SCHANCHE Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble opprettet i 2004, og senterets oppgave er å bistå helsetjenesten med systematisk oppdatert kunnskap om medisinske og helsefaglige metoder og teknologier. Kunnskapssenteret styres av helsedirektoratet, men er faglig uavhengig. Nettstedet som kvalitetskommunene nå får tilgang til, er laget av Gruk som fra 1. januar i fjor ble en del av kunnskapssenteret. Tekst: PER FLAKSTAD Samarbeid om kvalitet Årets e-kommune Bærum ble nylig kåret til årets beste kommune i bruk av elektronisk verktøy. Dette var tredje gang Helse- og omsorgsdepartementet delte ut prisen, og Trondheim gikk seirende ut både i 2006 og 2007. Kommunene blir målt ut fra deltakelse i IKT-samarbeid med andre kommuner, digitalisering av saks- og arkivsystem samt utbredelse av bredbånd i kommunale virksomheter. KES Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester har innledet et samarbeid med kvalitetskommuneprogrammet. Kommunene som er med i kvalitetskommuneprogrammet, og som har prosjekter innenfor helseeller pleiesektoren, kan nå samarbeide med kunnskapssenterets seksjon for kvalitetsutvikling, Gruk. Gjennom samarbeidet får kommunene tilgang på forelesere og faglige innspill i kvalitetsarbei- det. Kommunene får også tilgang til nettstedet «Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring». Seniorrådgivere fra seksjonen vil reise rundt og presentere nettstedet på kvalitetskommunenes samlinger i høst. Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene, med Fagforbundet og forbundets modellkommunearbeid som en viktig inspirasjonskilde og drivkraft. Foreløpig er 124 kommuner med i programmet. Dialogkort fra SHS Seksjon helse og sosial (SHS) har laget en kortstokk til bruk i refleksjonsgrupper blant folk som arbeider innen eldreomsorgen. – Formålet med dialogkortene er å fremme dialog om etikk på arbeidsplassen, sier Kjellfrid Blakstad, leder i SHS. Hun ser for seg at kortene kan brukes både når ansatte har pause sammen og når de møtes for å snakke om etiske dilemmaer. Hvert av de om lag 20 kortene beskriver en situasjon hvor bruker utfordrer hjelperen. – Vi håper dialogkortene vil stimulere til interessante diskusjoner om verdier, holdninger og prioriteringer, sier Blakstad. Kortbunkene kan bestilles på intern.postavdeling@fagforbunde t.no. SHS har også utarbeidet etiske retningslinjer. Også de kan bestilles herfra eller fra www.fagforbundet.no/shs Tekst: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 7/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL