STAMGJESTER: Stine Søgnen serverer gratis påfyll til Olav Molland og Oddmund Viken. ser eller studier. Noen får fornyet kontrakten og blir flere perioder. Arbeidstiden er avhengig av hvor mye de orker å jobbe. Det blir et administrativt lappeteppe når så mange ansatte skal fordeles på tre dagvakter fra klokka 8 til 15, og en kveldsvakt fra klokka 15 til 21.30. – Både i forhold til alle som ønsker denne arbeidstreningen og i forhold til markedsføringen, hadde det vært best om vi holdt åpent hver dag. Men vi har ikke nok administrative stillinger til både å holde åpent og å få unna alt papirarbeidet, sukker Berglihn. Påfyll har i dag 125 prosent fast stilling, fordelt på to personer i 50 og 75 prosent. Sosialt måltid I oppvasken regjerer Leif Petter Sømme med gule kluter som bare skal brukes i skittent område. De ansatte har hatt kurs i forhold til trygg mat. Maten er stort sett hjemmelagd. På dagtid serveres enklere retter som supper og salater. Hver tirsdagskveld er det middag til under 50 kroner. – Dette skal være en møteplass for folk som kanskje ikke orker eller tørr å gå på en vanlig kafé, og for folk som ikke har råd til å spise middag på restaurant. Bingo og dikt Hver tirsdag arrangeres det kultur- og underholdningskvelder. En første tirsdag i måneden er det bingo. Veldig populært. Siste tirsdag i måneden er det «Scenen er din» som er gjestenes mulighet til å bidra enten med diktopplesning, sang eller foredrag. De andre kveldene kan tema være flørtekurs, møte med en forfatter eller hudpleiekveld. Både middagen og de sosiale kveldene samler mye folk. Det gir en mulighet til å komme ut av en sosial isolasjon, til å få nye venner, noen å hilse på og gå en tur med. – Vi liker oss her på torget, vi vil at kafeen skal være synlig og åpen for alle. Selv om noe gikk i stå en gang underveis, er det viktig å komme seg opp av senga. Noen dager er bedre enn andre, vi må ikke se oss blinde på manglene og svakheten, det fører til en negativ spiral, påpeker Berglihn. Positive ringer – Det er gøy her om morgenen. I dag sang vi mens vi stelte i stand. Yngvar får meg til å føle meg så velkommen, sier Grete Erklev Kristiansen. Nå jobber hun fast en dag i uka og annenhver fredag. Ofte stikker hun også innom som gjest. Bare for å hilse på og si hei. – Av og til avtaler en gjeng å gå en tur i Ravnedalen eller i Nupenparken. Jobben her gir ringvirkninger utover resten av uka. MANGE PÅBUD: Daglig leder Yngvar Berglihn holder orden på både stab, serveringsbevilling, brannforeskrifter og meny. beider, nå kafébestyrer med grundig kjennskap til Mattilsynets renslighetskrav og brannforskrifter. Med en drøm om å kunne tilby en ungdom lærlingplass som kokk – og et ønske om å starte en gjenbruksstasjon. Påfyll er et kommunalt satsningsområde knyttet opp til psykiatrien. Kontrakter Kafeen har omkring 80–90 faste gjester, en vanlig dag er omkring 50 innom. I staben jobber mellom åtte og ti mennesker på arbeidstrening. De fleste får et halvt års kontrakt, mange går deretter videre til nye arbeidsplas- Fagbladet 7/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonHEL