ROSER HVERANDRE: – Vi er alle gode til å gi og ta imot ros, sier André Knudsen, her sammen med (f.v.) Rita Gebrematiam, Farnija Ali Hussein, Gina Strand og Merete Sannerholt. Gode historier – Mitt hovedbudskap er at det skal skje noe hver dag. Vi skal ha det moro, humoren skal ha gode levekår, og vi skal ha god kontakt med beboerne. – Og når vi lykkes, må vi spørre oss hva som skjedde, hvordan klarte vi det. Vi skal dele de gode historiene slik at de kan inspirere alle til å lykkes og kjenne økt arbeidsglede. Knudsen har et bevisst forhold til språket. – Jeg merker at språket og ordene gjør noe med meg. Derfor prøver jeg å velge ordene med omhu. Det er ikke alltid nødvendig å svartmale en situasjon ved å bruke negative ord. Det er for eksempel bedre å si at en tjeneste må justeres enn å si at vi gjør en dårlig jobb. Litt hårete Avdelingslederen er full av boblende latter og hårete visjoner, som han kaller det. – Det betyr at vi skal strekke oss for å gi gode tjenester. Og det gjør vi. Vi går langt for å etterkomme beboernes ønsker. Hvis en av beboerne for eksempel ønsker å ha en gjest på overnatting, får vi det til. – Ulempen er at arbeidsmengden øker når vi strekker oss for å imøtekomme beboernes ønsker. Fordelen er at beboerne trives og er fornøyd. Bekreftelse på det kan han for eksempel hente inne hos Johan Haugen på 83 år. Med en fartstid på 28 år er han den beboeren som har vært her lengst. På spørsmål om hvordan kvaliteten på tjenestene er, forteller Haugen at de var flere pleiere før, og at de hadde bedre tid. – Og så er det etter hvert kommet mange som ikke er så gode i norsk, sier han. – Men de smiler og er så blide, så vi kan jo ikke klage, legger han til. – Og damene her er blitt så mye blidere etter at han der begynte, sier han og peker bort på André Knudsen. – Han er alltid i godt humør og har en egen måte å ta folk på. Løfter hverandre Det er ingen grensen for all skryt Knudsen får på avdelingen. Han er heller ikke snau i sin omtale av resten av kollegiet. En utenforstående må lure på om alt er rosenrødt her. – Det er klart vi lever med kniven på strupen, vi som alle andre. Men vår overlevelsesstrategi går ut på å fokusere på det som er positivt. Vi roser hverandre når vi finner grunn til det. Og vi bruker konkrete situasjoner til å rose en kollega som gjør noe bra. Vi venter ikke til en passende anledning. Når noen gjør noe spesielt, lar vi det ikke bare passere. Vi trekker det fram og løfter hverandre, sier Knudsen. > GULSET SYKEHJEM • Gulset sykehjem og bokollektiv består av fire selvstendige enheter med totalt 113 beboere og pasienter. På avdeling 2 bor 31 personer. • Avdeling 2 på Gulset sykehjem har 26,41 årsverk. Fire sjukepleiere og tre hjelpepleiere har full stilling. • Sjukehjemmet er 30 år gammelt og ligger 15 kilometer utenfor Skien sentrum. 34 > Fagbladet 7/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL