Gir litt ekstra Ifølge avdelingslederen er det mange som gjør en ekstra innsats her for å skape et godt arbeidsmiljø. – En av pleierne kom tilbake etter jul med 12 nye duker som hun hadde sydd i ferien. Hun hadde til og med navna dem så vi kan levere dem på vaskeriet. Andre bruker fritida si til å lage mat fra hjemlandet sitt og serverer oss andre. Når noen er sjuke og de fyller år, blir de invitert hit og får en rose og litt is. Nå er et par av pleierne opptatt med å finne nye og rimelige serveringsbrett fordi de synes de gamle er så kjedelige. Noen andre har tatt initiativ til at vi får pussa opp stua. Det tar vi på dugnad. – Alt dette er langt utenfor det som blir forventa. Og det skaper trivsel når noen bruker fritida si for at vi alle skal få det bedre. Og det er ikke bare et par ildsjeler her. De aller fleste bidrar med noe ekstra, sier Knudsen. Ved lunsjen ser vi ett eksempel på at noen har brukt fritida på å pynte opp. To stykker har vært ute og kjøpt nye kaffekrus til personalkjøkkenet. – Men en sånn feminin kopp vil ikke jeg ha, ler avdelingslederen og beordrer dem til å finne noe mer maskulint til ham på Kondomeriet. Husmordamer Knudsen mener han har fått jobb på en avdeling som er helt spesiell. – Jeg merka det lenge før jeg begynte her selv, sier han. Siden han arbeidet på en annen avdeling, var han av og til innom avdeling 2. – Jeg merka den gode stemningen, at beboerne var fornøyd og at pårørende likte å være her. Han tror det har noe å si at det er så mange voksne damer her, husmordamer som han kaller dem. – De er nøye. Beboerne skal se ordentlig ut. Er det en av damene som ser litt tufs ut på håret, og frisøren ikke har ledig time, finner de fram sjampo og ruller. Dette er en generasjon som er opptatt av baking, barn og barnebarn. De kan omsorg, og det er naturlig for dem å gi omsorg til beboerne og hverandre. Avdelingslederen ser gjerne at de unge som begynner på avdelingen, blir sosialisert til å fungere på samme måte. – Vi tar dem under ving- ene, og prøver å videreformidle holdninger som gir tjenester med god kvalitet. Vi setter ord på det vi gjør, og de får høre de gode historiene våre. Neste skritt De ansatte gir hverandre mye oppmerksomhet. De har en uformell og fleipete tone. Det går knapt en dag uten latter på denne avdelingen. Og folk er fornøyd med å være her, som ansatt, beboer eller pårørende. Neste skritt er å øke aktivitetstilbudet til beboerne. – Her er vi i startgropa, og på personalsamlinga vi hadde på kielferga, tok vi opp målsettinga i omsorgsmeldinga om aktiv omsorg, forteller Knudsen. YTER LITT EKSTRA: Merete Sannerholt og Gina Strand. Hittil har to ansatte gjennomført et fem dagers kurs i regi av kommunens kulturarbeiderskole, og fem ansatte utgjør nå ei arbeidsgruppe som skal foreslå kulturtiltak. – Men vi har allerede sittedans, fellesfrokoster og kulturkafé hver uke, sier Knudsen. Og så har de en fest til jul, påske, sommer og høst. STILLINGSMARKEDET Fransiskushjelpen Stiftelsen Fransiskushjelpen er en diakonal organisasjon knyttet til den katolske kirke. Tjenesten er åpen for alle. Pleietjenesten gir omsorg, pleie og lindrende behandling til hovedsakelig kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem. Fransiskushjelpen har også besøks- og sorgtjeneste samt et oppsøkende arbeid på gaten. Vi søker ekstravakter: Fleksible hjelpepleiere/omsorgsarbeidere søkes til ekstravakter på dagtid. • Lønn etter avtale. • Det forventes lojalitet til Fransiskushjelpens verdigrunnlag. Hovedoppgaver: Hjelpepleier/omsorgsarbeider jobber i vakter hjemme hos pasientene. Ønskede kvalifikasjoner: God kjennskap og erfaring til kreftpasienter/lindrende behandling. Det legges vekt på personlig egnethet. For nærmere opplysninger kontakt: Øyunn Granerud, leder for pleietjenesten Søknadsfrist: 15. okt 2008 Søknad sendes: Fransiskushjelpen v/ Øyunn Granerud (pr post eller pr mail.) Enerhaugsgt 4, 0651 Oslo Tlf 22 70 76 80 Mailadr: ogranerud@fransiskus.no Fagbladet 7/2008 > 35 fbaargang2008 fbseksjonHEL