Nettverket samlet Målet er økt status for helsefagarbeidere. Nettverket for Fagforbundets største yrkesgruppe har hatt sin første samling. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Faglig nettverk for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere har hatt sin første samling i Oslo. Nettverket består av en representant fra hvert fylke, og de var invitert til en to dagers konferanse om nettverkets funksjon og faglige utfordringer. Synlig – Målet med arbeidet vårt er å heve statusen for yrket, sier Ann-Iren Stokmo Johansen, som representerer Troms. – Det er blant annet viktig for å øke rekrutteringa til yrket, legger Steinar Reksten fra Hordaland til. Medlemmene av nettverket er enig i at synliggjøring av yrkene er viktig både for å øke status og rekruttering. Faglig arbeidsgruppe for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere, som er en del av nettverket, har vært med og forberedt samlinga. Anerkjennelse Å bli mer synlig er i seg selv ikke nok til å heve statusen til en yrkesgruppe. Økt fokus kan slå ut på mange måter. Medlemmene i nettverket er derfor enige om at yrkene må synliggjøres på en positiv måte, blant annet ved å understreke hvor viktig arbeid helsefagarbeiderne utfører. – Vi har en tendens til å legge vekt på de negative sidene ved tjenestene. I EN TREDEL: John Morten Steen Beckstrøm (bak t.v.), Steinar Reksten, Torbjørn Klaussen og Ann-Iren Stokmo Johansen representerer 70.000 av Fagforbundets yrkesaktive medlemmer. 36 > Fagbladet 7/2008 stedet må vi fokusere på alt det som faktisk er bra. Vi har mye å være stolt over, og vi bør anerkjenne innsatsen til alle de som gjør en god jobb, mener Stokmo Johansen. Store dager Hele nettverket er invitert til å delta på Samspillkonferansen som SHS arrangerer i oktober. Faglig nettverksgruppe for sjukepleiere og faglig arbeidsgruppe for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeiderne har lagt opp programmet, sammen med administrasjonen i seksjonen. 26. november skal nettverket ha en aktiv rolle i markeringen av den europeiske dagen for hjelpeleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere og har kommet med innspill til aktiviteter. Nettverket kommer også til å spille en aktiv rolle i verveukene til Fagforbundet samme måned. – Resten av året vil vi komme med innspill til styret i seksjonen om saker som spesielt angår våre yrkesgrupper, sier Torbjørn Klaussen. – I tillegg kan seksjonsstyret be om innspill fra oss når de behandler saker som angår yrkesgruppene våre. John Morten Steen Beckstrøm er opptatt av at de store yrkesgruppene som nettverket representerer, skal være synlige også innad i Fagforbundet, og at medlemmene skal se at forbundet arbeider for dem. – Vi er til sammen 70.000 yrkesaktive medlemmer, så det er ikke uten grunn at vi i tillegg til sjukepleierne er blitt plogspissyrker i forbundet. fbaargang2008 fbseksjonHEL