“Jeg skal bruke den til å lære meg noe nytt Hva skal du bruke den til? Helse og omsorg, en helt ny nettside utviklet spesielt for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenesten. Innholder mye av det du må kunne noe om for å gjøre en god jobb: lover og regler, ny forskning, statistikk, metodikk og spennende erfaringer fra inn- og utland. Helse og omsorg finner du på Helsedirektoratets hjemmesider; www.shdir.no Helse og omsorg § Korteste vei til innsikt og kunnskap for deg som jobber i pleie og omsorgstjenesten fbaargang2008 fbseksjonHEL