trådløs oppdatering Gule lapper og papir er borte. Hjemmetjenesten i Vestvågøy er først i Nord-Norge med omlegging til papirløs rapportering og Mobil Profil. Dokumentasjonen er blitt mange ganger bedre. Og plutselig er det alltid penner på pauserommet. Tekst og foto: TITTI BRUN Den elektroniske pasientjournalen var klar i mars. Da hadde pionergruppa i hjemmetjenesten på Leknes tastet inn pasientopplysninger dag og natt over lang tid. Superbrukerne kurset folk på den håndholdte enheten (PDA). De hadde også hatt den håndholdte mobilen med hjem som en del av «bli kjent»-kurset. Hevet faglig nivå Skrekkblandet skepsis er snudd til faglig begeistring. – Dette fungerer så bra. Vi er blitt mye mer faglig bevisste. Både gjennom forarbeidet og alle diskusjonene mens vi la inn pasientopplysningene. Men også fordi systemet sikrer kvaliteten bedre enn det gamle, sier hjelpepleier Lena Røste. Hjelpepleierne Signe Hansen, Sissel Jentoft og Solveig Nilssen nikker samstemte. PDAen har ført til bedre rapportering og derved mer målrettet og effektiv tjeneste for brukerne. Klar melding I innkjøringen ble det mange og viktige diskusjoner om kvalitetssikring og dokumentasjon. – Vi ble veldig bevisste på hva som er målet for tjenesten hos den enkelte. Vi ble veldig klar over at når målet er uklart, blir omsorgen og tilbudet også uklart, sier Heidi Wiik, enhetsleder i hjemmetjenesten. Hvis noen hjelper gamle fru Hansen med å få på seg alle klærne, mens andre nøyer seg med å hjelpe henne med å dra strømpebuksen over knærne – hva er da riktig? – Nå står det tydelig at hennes problem er å bøye seg. Da skal hun få hjelp til å dra buksa over knærne. Og når hun sier; takk, jeg greier resten, så er det ikke noe mål å si; nei da, jeg skal hjelpe deg, forteller Wiik. > MOBIL PASIENTINFO • Personel data assistent (PDA) er en håndholdt data-mobil. • Hjemmetjenesten i Vestvågøy kommune har de lagt inn all pasientdokumentasjonen i det elektroniske fagsystemet Profil. • Kommunen er først i nord til å ta i bruk tilleggsmodulen Mobil-Profil via PDA. Fra dette programmet kan alle ansatte hente fram pasientinformasjon, oppdatere og skrive rapport uten å måtte dra inn til kontoret hver gang. 40 > Fagbladet 7/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL