FØRST I NORD: Hjemmetjenesten i Vestvågøy kommune, her representert ved enhetsleder Heidi Wiik hjelpepleierne Sissel Jentoft, Signe Hansen Solveig Nilssen og Lena Røste. – Faktisk er det tvert om, hun både kan og vil helst ordne det selv, legger Jentoft til. Fordeler i fleng Hver morgen henter de ansatte hver sin PDA og laster ned brukere som venter besøk denne dagen. – Nå finner vi alltid begrunnelsen under de medisinske opplys- ningene. Derfor er det lett å svare hvorfor de trapper opp eller ned medisinbruken. – Lagrede foto av sår gjør det lettere å følge med forandringen, selv om det er flere som steller. – Når du er på seinvakt, kan du likevel svare pårørende underveis. – Brukerkontoret, de som skriver vedtak om tjenestetilbudet, er kjempefornøyd fordi vi setter dem i stand til å gjøre gode vedtak. – Det er tidsbesparende og ryddig. – Den faglige bevisstheten og stoltheten er økt; vi yter bedre service, rett og slett. Fordelene kommer på rams. De trodde det var mer komplisert enn det viste seg å være. Det eneste vriene er å huske koden til sikkerhetssonen og til pasientinformasjonen. Det er kanskje eneste gang de savner de gule lappene... Fagbladet 7/2008 > 41 fbaargang2008 fbseksjonHEL