ERFARING: Man skal være stø på hånden når golvet beveger seg til alle kanter. Jan Olav Isaksen har kjørt ambulansebil i 25 år før han kom til Øyfart, og har lært seg noen knep. Inger Anne Andersen er også god til å beholde roen. ler..ansatt i Helse Nord. Bjarkøy ga stipend og fikk utdannet to av fem fagarbeidere fra kommunen. Båten fikk beholde stasjonen på Bjarkøy. – Det er en betryggelse for oss leger og for PO-leder at sykehjemmet kan hjelpe til mest mulig, og at akutttjenesten ellers fungerer godt, understreker han. Står han av Vi slåss for å holde hodet over vannet, og greier det, forteller rådmann Gudmund Nygård på vegne av medar- beiderne sine i kommunehuset og lokalpolitikerne. Bjarkøy har rundt 500 innbyggere fordelt på tre øyer. Mange er eldre mennesker med behov for hjelp og omsorg. Derfor er denne gruppen prioritert, sammen med skolen, som legger grunnlaget for morgendagens bjarkøyværinger. – Vi er også sårbar for endringer. I de første månedene i år mistet kommunen seks innbyggere. Det betyr en million kroner mindre i statstilskudd som må spares inn. Sånt svir, for det er mange penger for oss. Nå må vi ta fram kalkulatoren igjen og prioritere på nytt. – Toppen av eldrebølgen er nådd, og nå er det ledig kapasitet på sykehjemmet. Dette koster også, påpeker han. Rådmannen ser fram til sammenslåingen med Harstad. Men først skal bjarkøyværingene være sikret forbindelse med tunnel mellom de største øyene. Det står på noen få millioner kroner fra Troms fylke, så nå er han optimistisk. Fagbladet 7/2008 > 43 fbaargang2008 fbseksjonHEL