FOKUS Det er en overhengende fare for at personer med psykiske lidelser unnlater å søke og motta nødvendig helsehjelp av frykt for å bli Iplos-registrert. > MÅLFRID J. FRAHM JENSEN Hjelpepleier, forfatter og nestleder i Mental Helse Sørvest I denne artikkelen går hun sterkt i rette med Iplos, registeret som hun mener krenker taushetsplikt og personvern. Psykisk syke blir registrert 44 > Fagbladet 7/2008 EN NASJONAL registrering av personer med psykiske lidelser startet 1. mars 2006. Registeret kalles Iplos og samler informasjon som påstås å dokumentere behov, basert på individopplysninger om søkerne og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester. Opplysningene kan innhentes uten ditt samtykke. Er det i orden? • Skal du ha støttekontakt, blir du registrert. • Skal du ha psykisk helsehjelp, blir du registrert. • Skal du benytte et dagsenter hvor du må søke om plass, blir du registrert. DET ER IKKE BARE det at du blir registrert, men Helsedirektoratet (databehandlingsansvarlig) skal registrere det meste om deg. Personnummer registreres. Din sivilstand. Hvem du bor sammen med. Om du får privat hjelp eller ikke (hvem har vel ikke mottatt hjelp fra en venn?). Boligtype. Tannstell. Om du har vært hos lege de siste 12 måneder. Det registreres om du har sosial deltakelse. Om hvordan du skaffer deg mat og drikke. Om hvordan du tar beslutninger i dagliglivet. Om du kan ivareta egen helse. Om du kan bevege deg innendørs. Om du klarer alminnelig husarbeid. Om du har behov for hjelp til å stelle og vaske deg. Klarer du å finne rett klær til rett årstid? Klarer du å lage mat, spise, gå på toalettet? Klarer du å bevege deg utendørs? Ser du godt nok? Hører du? Husker du inntrufne hendelser? Husker du avtaler? Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) eller ved psykiatrisk klinikk, og når du blir utskrevet. Syns du disse spørsmålene høres relevante ut i forhold til å kartlegge og dokumentere behov hos personer med psykiske lidelser? DET KAN OGSÅ innhentes diagnoser som en del av samhandlingen mellom legene og sosial- og helsetjenesten. Dette betyr at kommunens sosial- og helsetjeneste kan be om diagnoseopplysninger der den som «Registreringen kan føre til tillitsbrudd mellom den som trenger hjelp og den som yter hjelp.» Om hvordan du kommuniserer. Om å styre egen atferd. Om du har kontroll over egne impulser. Om du er aggressiv. Det skal også registreres hvis og når du blir lagt inn på et registrerer deg syns det er relevant og nødvendig for å kunne vurdere hjelpebehovet, sier de. Men vet ikke Helsedirektoratet at diagnosene innenfor psykiatrien er beskrivende? De beskri- fbaargang2008 fbseksjonHEL