FOKUS ver en tilstand. En tilstand som kan gå over. Som kan endre seg. Og som i verste fall kan være feil. Dette skal altså registreres, og det kan registreres uten ditt samtykke (§1-8 i forskrift om Iplos-registeret). Iplos -registreringen er ikke anonymisert. Den er laget med et pseudonym, og derfor kan folk få tak i opplysningene om nettopp deg. Det kan du selv også få hvis du vil vite hva som er registrert om deg. Kan noen få tak i disse opplysningene, kan også uvedkommende. Vil du eller ditt barn være registrert i et nasjonalt register som dette? Et register som kan kjøres mot andre registre. Et register som er opprettet på en måte hvor både menneskerettigheter, personvern og taushetsplikt ignoreres. DATATILSYNET er skeptisk. De skriver på nettsidene at Datatilsynet er redd for en utvikling der man omgår kravet om hjemmel i lov ved å opprette omfattende og svært sensitive pseudonyme helseregistre. Det er en overhengende fare for at personer med psykiske lidelser unnlater å søke og motta nødvendig helsehjelp av frykt for å bli Iplos-registrert. Registreringen kan føre til tillitsbrudd mellom den som trenger hjelp og den som yter hjelp, fordi relasjonen som tidligere var bygget på tillit og samarbeid, nå blir preget av fagpersonens rolle som registrator. Dette er alvorlig og kan få alvorlige følger. Ann-Kristin Krokan stilte følgende spørsmål i et foredrag om personvern i Oslo 19. mai: På 1990-tallet ba Fremskrittspartiet om et innvandrerregnskap. Det vekket avsky. Hvorfor godtar samfunnet funksjonshemmederegnskap? Hun minnet også om at på 1930-tallet opprettet HitlerTyskland et nasjonalt register over funksjonshemmede. I 1940–1945 opprettet Norge et nasjonalt register over romani- Fotomontasje: K.E. Hermansen folket og jøder, og i 2006 godtar regjeringen at det opprettes et nasjonalt register over funksjonshemmede og psykisk syke. Politikerne bør ta ansvar, komme på banen og stanse dette. Hvor er dere? Tror dere at en slik registrering bedrer tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser i kommunene? Hvorfor skal vi godta et ikkeanonymt regnskap og register som krenker og skaper mistillit og brutte relasjoner? Hvorfor skal vi, i 2007, godta et register der funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser registreres, og der hvor taushetsplikt og personvern tilsidesettes? Fagbladet 7/2008 > 45 fbaargang2008 fbseksjonHEL