SEND DIN MENING PÅ E-POST: debatt@lo.no eller på sms: send lo >din melding> til 2030 SI DIN MENING PÅ debatt.lo.no FAKS: 23 06 20 01 Bli med! Foran stortingsvalget i 2009 vil vi spørre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv. Nå kan du være med å bestemme hvilke saker som er viktige for at du skal ha en god og trygg arbeidsplass. Som LO-medlem skal du bli hørt, sett og lyttet til. – Det er feil å underslå fagbevegelsens makt – Jeg tror vi har gjort én feil. Vi har forsvart oss når høyresiden har anklaget oss for å være styrt av fagbevegelsen. Vi skal heller si: Fagbevegelsen har hatt, har, og skal ha demokratisk innflytelse. Tekst og foto: ALBERT H. COLLETT Med disse ordene tente kommunalråd Ole Kristian Lundereng fra Arbeiderpartiet over 100 tillitsvalgte fra hele landet i Trondheim nylig. De var samlet for å diskutere Trondheimsmodellen, det tette samarbeidet mellom fagbevegelsen og partiene på venstresida som har gjort byen rød igjen. Flyttet til venstre Ole Kristian Lundereng begrunnet standpunktet sitt som følger: – Om en organisasjon med 800.000 medlemmer ikke har innflytelse, da har vi et demokratisk problem. Kommunalråden nølte ikke med å gi fagbevegelsen en svært stor del av æren for rødgrønn seier i de to siste valgene – i fjor med over 60 prosent av stemmene. – Men vi i Ap har også gjort en jobb selv. Vi besøkte 22.000 husstander under valgkampen. Vi har flyttet partiet til venstre. Gjennom mine 25 år i politikken har jeg aldri opplevd et mer samlet parti, slo han fast. Fokus på modellen Første konferansedag fokuserte sterkt på hva som karakteriserer Trondheimsmodellen, og Ole Kristian Lundereng hadde notert seg fem karakteristiske punkter, sett fra sitt politiske ståsted i Ap: 1. Fagbevegelsen mobiliserte mot konkurranseutsetting og markedstilpasning. 2. Fagbevegelsen vedtok Trondheimsmanifestet, med 50 klare krav til partiene. Lunde- INSPIRATOR: Kommunalråd Ole Kristian Lundereng fra Arbeiderpartiet grubler over kaffen etter å ha tent over 100 tillitsvalgte i Trondheim. reng forsikret at manifestet ligger øverst på politikernes bord i rådhuset, og mente det var bra at politikerne blir avkrevd regnskap. 3. Fagbevegelsen har vært drivkrafta i å skape og bygge en bred allianse. 4. Fagbevegelsen har lagt kraftig press på politikerne. Den har vært kritisk, men konstruktiv, og har kommet med forslag. 5. Fagbevegelsen har vært samarbeidsorientert. Kjemi og innstilling har vært viktig, koblet med en klar støtte til de rødgrønne partiene. Arrangører var Fagforbundet sentralt og lokalt i samarbeid med LO Trondheim og For velferdsstaten. Fagbladet 7/2008 > 61 fbaargang2008 fbseksjonHEL