M INNHOLD > Foto: Stein Sandemose Bårdsen, Sogn og Fjordane Kunstmuseum 8    TEMA: De ulovlige... 14    Hvorfor være stor? 16    På vei til framtida 20    PORTRETTET: Turbotufte 40    FOTOREPORTASJEN: Engler i natta 46    – Litt sånn fagforeningsorgasme 53    Fagbevegelsens makt FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 32    FOKUS: Menneskene skaper resultatene 34 Seksjonslederen 49 Debatt 54    KRONIKK: Kan hende det gjelder å redde vår jord 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Tar et fingertak Kunst og kjemi Elevar, lærarar, ein kunstnar og ansatte ved Kunstsenteret i Førde har hatt eit tett samarbeid om eit prosjekt i kunst og kjemi. Ved hjelp av raudkål, vatn, ulike væsker og fotopapir har elevane trylla fram flotte kunstverk og samstundes blitt betre i kjemi. 30 > 27–38    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST På tide å bli politiske EF-domstolen gjør det vanskelig å bekjempe sosial dumping. Dette må møtes med organisert, politisk handling over hele Europa, ikke minst fra en samlet fagbevegelse, mener mange av deltakerne på Europas sosiale forum nylig. 46 > 2 > Fagbladet 7/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak M Ø Foto: Even Tømte I T J E E K R L fbaargang2008 fbseksjonKIR