NYTT Økt skatt for velferdsgoder Fagforeningsleder drept 21. september ble fagforeningsleder og medlem av Fagforbundet Telemarks Vennskapsgruppe i Guatemala, José Israel Romero Estacuy, skutt og drept. Estacuy har i mange år vært en frontfigur i fagbevegelsen i Guatemala. Han har spesielt vært – Jeg sier ja til økte skatter, med det forbehold at jeg får resten av Senterpartiet med, sa statsråd Magnhild Meltveit Kleppa på tampen av årets kommunalkonferanse på Gardermoen. Med et lite forbehold er kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa dermed på linje med Fagforbundets leder Jan Davidsen og tidligere statsråd Viktor D. Norman som har slått til lyd for økte skatter for å sikre offentlige velferdstjenester. Et bærekraftig velferdssamfunn, miljø og globale utfordringer sto på dagsorden da 200 tillitsvalgte og kommunepolitikere satte hverandre stevne på Kommunal 08 i slutten av september. Behov for styring – Finanskrisen er utslag av kortsiktig tenkning, og viser behovet for en sterkere samfunnsstyring, sa leder i LO Kommune, Jan Davidsen. – Finanskrisen gjør at land som ellers sverger til markedet, ser at politisk styring er bra. Men det kobles ikke til at en også må ha en anstendig sosialhjelp og helsevesen finansiert av det offentlige. Det er finanskapitalen som nå får opptatt av å skolere og skape en god ledelse i fagbevegelsen. José Israel Romero Estacuy HØYERE SKATT: Forbundsleder Jan Davidsen og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil bruke flere skattekroner på bedre velferdstjenester. Fagforbundet Telemark har samarbeidet med Estacuy siden 2000. dekket sine tap i de offentlige budsjettene. Dette viser på ny verdien av den nordiske velferdsmodellen, sa Davidsen. Offentlig fattigdom – privat rikdom Davidsen poengterte misforholdet mellom offentlig fattigdom og privat rikdom. – Innbyggerne i kommunenorge trenger gode velferdstilbud. Spørsmålet er om dette skal betales av fellesskapet, eller bare være forbeholdt dem som har råd til å betale. Også tidligere Høyre-statsråd Viktor D. Norman er åpen for høyere skatt: Først må en gjøre klart hvilke behov velferdssamfunnet skal dekke. Så må man stille de nødvendige ressursene til rådighet, også om det innebærer skatteøkning, mener de to. Gjør noe nå! Men den største utfordringen blir mangel på folk som kan utføre oppgavene. Victor D. Norman kom med en klar oppfordring på kommunalkonferansen: Gjør noe med kvaliteten på tjenestene i kommunenorge før eldrebølgen for alvor slår til om fem til ti år og beslaglegger store ressurser. Tekst: MONICA SCHANCHE Han ble skutt på en kafé etter at han hadde vært i banken for å ta ut penger til datterens bryllup dagen etter. En ukjent person kom inn i kaféen og skjøt ham i hodet, og Estacuy døde umiddelbart. Saken er under etterforskning. Det er fortsatt uklart hvilke motiver som ligger bak drapet, men mye tyder på at det var bestilt, og at det ligger politiske motiver bak. Fagforeningen er nå bekymret for sikkerheten til Adrián Carmelo, leder av Fagforbundets vennskapsgruppe og Rudy González, gruppens kasserer, som var sammen med Estacuy da han ble skutt. Tekst: SIDSEL HJELME LO-debatten i gang KAMPANJE: Denne brosjyren skal bidra til at LO-medlemmer deltar i debatten i forkant av LO-kongres- sen til våren. gangen, siden opplegget er noe forenklet. Men målet står fast: – Vi ønsker å få en regje- ring som er med oss og ikke mot oss, sier Magne Svendsen. Tekst: HANNE KULLERUD NILSEN, Fri Fagbevegelse 24. september gikk startskuddet for LOs nye store demokratiske medlemsdebatt og kampanje foran LO-kongressen og stortingsvalget i 2009. Nå inviteres LOs over 850.000 medlemmer til å si sin mening om hva som skaper et godt arbeidsliv. Fram til LO-kongressen i mai skal debatten gå på nettstedet www.debatt.lo.no parallelt med det ordinære forslagsarbeidet. Til sammen skal dette munne ut i et eget dokument som kongressen blir bedt om å ta til etterretning. På den måten vil medlemmene være med å påvirke LOs krav til politikerne når det gjelder et godt arbeidsliv. Det er også trykket over en million foldere som skal distribueres til medlemmene gjennom forbundenes ulike fagblader. Debatten gjennomføres i tett samarbeid med forbundene, og den vil være åpen fram til 1. april neste år. Den forrige medlemsdebatten «LO på din side» resulterte i 155.000 krav fra 44.0000 medlemmer. Magne Svendsen i LOs informasjonsavdeling regner ikke med å få like mange innspill denne Fagbladet 7/2008 > 5 Foto: Ellisiv Solskinnsbakk Selnes fbaargang2008 fbseksjonKIR