INGEN STEDER Å DRA TEMA «Vi har lært at utlendingsloven er overordnet arbeidsmiljøloven for papirløse arbeidstakere.» og Brynhildsen tilhører, foreslått at LO-kongressen til neste år skal vedta: «LO vil være pådriver for å utarbeide en strategiplan som kjemper mot ulovlige ansettelsesforhold, og som samtidig sikrer rettighetene til våre papirløse arbeidstakere». Organisasjonen har vært gjennom flere diskusjoner om Fagforbundet bør engasjere seg i denne typen saker, både lokalt og helt opp til forbundsstyret. Konklusjonen har vært: Det bør man. Fagforbundet Sandefjord har gått inn i saken med følelsen av støtte fra alle ledd i forbundet. I april vedtok Fagforbundets arbeidsutvalg å arbeide for en ny og mer human flyktningpolitikk. Eddie Whyte, nestleder i Fagforbundet Vestfold – Vi har lært at utlendingsloven er overordnet arbeidsmiljøloven i slike saker. Det er et lovverk de fleste tillitsvalgte ikke er godt kjent med, sier Brynhildsen. Tidligere forsørget Sabah Magid seg selv og skapte verdier for kommunen. De siste to årene har han levd på almisser fra venner og kjente. Denne sommeren ble det klart at han heller ikke har lov til å drive med frivillig, ubetalt arbeid da politiet nektet Magid å delta – Vi er forpliktet til å følge opp de utfordringene våre medlemmer har. Vi skal ikke sitte og si at det og det problemet vil vi ikke ha, sier Brynhildsen. UTFORDRER: – Fagbevegelsen må jobbe mer for papirløse arbeidstakere og ureturnerbare, mener Petter Brynhildsen og Eddie Whyte i Fagforbundet Vestfold. i LOs sommerpatrulje. I sommer har formannskapet i kommunen vedtatt å betale for Magids livsopphold av kommunekassa. Han har et stående tilbud om jobb i kommunen som han ikke har lov å benytte seg av. For han skal ut. Men blir likevel værende. Å reise «hjem» er for farlig. – Minoritetsungdommene i byen – Hele mennesket er vårt medlem. Man er ikke medlem av Fagforbundet bare i arbeidstida, mener Whyte. «De ser at det ikke fungerer» I fjor ble Sandefjord kommune bøtelagt for å ha hatt Sabah Magid som ansatt uten arbeidstillatelse. Et samlet formannskap har gått imot myndighetenes behandling av Sabahs sak. I november møtes de i retten igjen. Arbeidet med Sabahs sak begynte som en hvilken som helst vanlig medlemssak i Fagforbundet da han ble sagt opp for to år siden. For fagforeningen var det naturlig å stille opp når et av deres medlemmer hadde problemer på jobben. Den gangen trodde de at saken raskt skulle la seg løse. Det tror de ikke lenger. ser denne saken, sier Whyte. Han tror Sabahs eksempel kan føre til at flere ikke tør å være åpne, men heller velger å gå under jorden. – Sabah har alltid spilt med åpne kort. Når de ser hvordan han blir behandlet, gjør det noe med deres tillit til systemet. De ser at det ikke fungerer. I parken utenfor Folkets hus er det idyllisk julisommer. Mens vi snakker, rapporterer internasjonal presse at 29 mennesker er drept og minst 174 skadd i Sabah Magids hjemby Kirkuk, i den irakiske delen av Kurdistan. Selvmordsbomber, opptøyer og maskingeværild mot folkemengder. Nå utfordres fagbevegelsen til å gjøre mer. Fagbladet 7/2008 > 13 fbaargang2008 fbseksjonKIR