Kristoffer Vestby (t.v.) skifter omformerfiltere på ei rødvogn. 44 > Fagbladet 7/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR