EUROPAS SOSIALE FORUM GEMYTTELIG: Demonstranter fra Clown Army og politiet hadde opptøyene fra Göteborg friskt i minne, og i Malmö opptrådte alle parter profesjonelt og rolig. eningsorgasme Kaos om Lisboa Flere tok til orde for å utnytte situasjonen i kaoset etter at Irland sa nei til Lisboatraktaten. På lengre sikt burde fagbevegelsen jobbe for en sosial protokoll som et tillegg til traktaten, som skal sikre arbeidstakeres grunnleggende rettigheter. Bo Bernhardsson, riksdagsrepresentant fra de svenske sosialdemokratene, mener Sverige må nekte å godkjenne traktaten inntil de har fått garantier for at landet fortsatt kan organisere arbeidsmarkedet slik de har gjort tidligere. Andre var skeptiske til denne strategien, og mener at det politiske landskapet i Europa er så høyredominert at man risikerer å ende opp med en traktat som er verre enn dagens. Stein Guldbrandsen, leder av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, er enig i at fagbevegelsen bør arbeide for å fremme konkrete endringer i utstasjoneringsdirektivet. – På kort sikt er det den riktige veien å gå. Men en mer langsiktig strategi må være å mobilisere folk, som kan sikre et annet flertall for en annen politikk i Europa, sier han. Dommene EF-domstolen har i løpet av et halvår avsagt fire dommer som går mot fagbevegelsens interesser. Gjennomgangstonen er at fri flyt av tjenester over landegrensene skal ha forrang framfor hensynet til lønns- og arbeidsvilkår, og framfor fagforeningens mulighet til å aksjonere. I den seneste saken ble Luxemburg felt for en for streng tolkning av EUs utstasjoneringsdirektiv. Domstolen mener Luxemburg stilte krav til lønn og tilsyn    > Fagbladet 7/2008 > 47 fbaargang2008 fbseksjonKIR