KRYSSORD «Det er aldri for sent å bli god.» NINI ROLL ANKER Til- Hermod Avsnitt    Lektyre stand Gjøre klar © 149 11-2007 Spydig Etterspurt Verktøy    Grep Ense Gutte navn Hull    For Spiss Tidevann Gjette Fiske    Artik- Gnist Databeh. Fersk Rusdrikk Idet Man Nepe Løvtre    Tall utstyr Språk kel Absurd Oppvekst Dyreføde Denge Organisere Flakke Skips regis. Flittig Indignasjon Plass Fisk Konservere Polit.parti På kua Sjødyr Likevel Lupe Attmed Asjett Lukte Bånd Hån Musikkverk Rom Pike navn Hunndyr Tøv Grunn Gutte navn Kjas    Gutte navn Krype Dyrelåt Bekreft -else Rett Ensom Rusdrikk Gram Nei Stivne Bevis Norsk    Gutte forfat. Lever Belegg navn Konkurranse Utbryte Asen Gass Løsningen på kryssord nr. 7 må være hos oss innen 1. november! Merk konvolutten med «kryssord nr. 7» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut VINNERE av kryssord nr. 4 SSSSE    > Vi har trukket tre vinnere LEI SKIKKET VÅRREN UTUR T SKGRREDE som hver får 10 flaxlodd: åpnes! SPE JUKSE ØR KarinHøkeli ILØAVFALL FNISRIKIGA NAVN FEI LSTEG ALI TULLET 1680 Skjærhalden UTOPI EGEN ILLE E MYLDER EG GLEDE MargueritePortulareru ADRESSE PUPP SANT TET E I NN 0350 Oslo Ella Jensen 5171 Loddefjord POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET TREKK DE NAVN GNI PRUSEREIGÅS MEST E LIE OPERA S K VERDI GANG LYNNE REGIME GLISE STEG 58 > Fagbladet 7/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR