På vei til framtida Fagforbundet ønsker å se framover. Mange medlemmer har vært invitert med i et prosjekt som skal danne grunnlaget for framtidas politikk. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 16 > Fagbladet 7/2008 Forskningsstiftelsen Fafo har fått oppdraget med å skaffe kunnskap om dagens og morgendagens arbeidsliv og samfunn. • Hvorfor ønsker noen å jobbe ut over pensjonsalderen, mens andre begynner å telle ned flere år før de kan slutte? • Hvordan henger privatliv og arbeidsliv sammen i forhold til tidligere? • Gir det nye utdanningssamfunnet arbeidstakerne nye muligheter, eller fører det til at hvert yrke får formelle kompetansekrav som tvert om gjør fleksibiliteten mindre? Valgmulighet – Det er ikke nok bare å tenke lønn og tariffavtaler for å ivareta medlemmenes behov. Vi må bruke fagbevegelsens styrke til å påvirke samfunnet slik at det blir et godt sted å leve for alle. Derfor blir dette en av våre aller største og viktigste saker i et femtil tiårs perspektiv, sier forbundsleder Jan Davidsen som har vært en ivrig initiativtaker til prosjektet. – Jeg håper vi får kunnskap som gjør oss i stand til å påvirke organiseringen av arbeidslivet med utgangspunkt i vårt verdigrunnlag om at det er bruk for alle som ønsker å stå i arbeid. – Vi må også forholde oss til en pensjonsreform der utbetalingene henger sammen med hvor lenge folk ønsker å stå i jobb. Da blir det en sentral oppgave å påvirke arbeidsinnholdet og oppgavene slik at folk har en reell valgmulighet, og ikke må forlate arbeidslivet fordi de ikke makter mer, sier forbundslederen. Omsorg for foreldre En av Fafo-forskerne som arbeider med prosjektet, er tidligere statsråd Gudmund Hernes. – Samfunnet har forandret seg dramatisk siden fagbevegelsen for- fbaargang2008 fbseksjonKON