Fagforbundet på film Vi har laget 6 filmer om Fagforbundet og vår virksomhet. Nå har vi laget en DVD-boks som inneholder disse filmene. s NKF I denne filmen om Norsk Kommuneforbund (1920-2003) vil du se og høre Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Oscar Torp, Odvar Nordli og Gro Harlem Brundtland. Du vil følge et lite forbund med litt over 3000 medlemmer som utviklet seg til «LOs store sønn», som LO-leder Konrad Nordahl i sin tid kalte NKF. Spilletid: 48 minutter s NHS Denne filmen forteller historien om Norsk Helse- og Sosialforbunds 38 år som profesjonsforbund. s FAGFORBUNDET Stiftelsen av landets største fagforbund 17. juni 2003 med bl.a. sang og musikk av Åge Alexandersen og Fagforbundets ungdom. Taler av John Galtung. Spilletid: 50 minutter s VERVING I filmen, Verving – sterkere med enn uten møter vi en rekke medlemmer i Fagforbundet, som forteller om fordelene med å være medlem. Spilletid: 11 minutter. s MOBBING I denne filmen forteller mobbeofre, tillitsvalgte og eksperter hva vi kan gjøre med dette ødeleggende fenomenet som koster menneskelig lidelse og hundretusenvis av kroner. Spilletid: 21 minutter. s MODELLKOMMUNENE I denne filmen forteller vi om forhold i Sørum, Steinkjer og Porsgrunn kommuner. Vi har iverksatt omstillingsprosjekter for å gi bedre og mer fleksbile tjenester. Dette kan skje uten privatisering og konkurranseutsetting. Spilletid: 14 minutter Bestilling: Hallgrim Ødegård, tlf: 90 04 43 32 e-post: hallgo@online.no Pris kr 300 pr. pakke www.fagforbundet.no Modellkommunene Sørum, Steinkjer og Porsgrunn Resultater og erfaringer * * * Art 311 Sort str.36-45 Beige str.36-42 NYHET! Art 211 Rød str.36-42 Sort str.36-46 Art 211 Hvit str.36-42 www.footcare.no E-mail: post@footcare.no    Tlf: 67 97 80 40 • Fax: 67 97 18 16 Foot Care AS Postboks 75, 1471 Lørenskog Fagbladet 7/2008 > 23 Vår pris 995,- Vår pris 895,- Vår pris 895,- *) +porto/oppkravsgebyr fbaargang2008 fbseksjonKON