AKTUELT Måldebatt på Gol Større kommu- ner styrker demokratiet Nestleder i Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Bjørg Tysdal Moe (KrF), tar til orde for å slå sammen flere kommuner. Det vil styrke lokaldemokratiet, mener hun. Tysdal Moe sier til Stavanger Aftenblad at med større og sterkere kommuner kan flere oppgaver overføres til lokalt nivå, melder NTB. – Det behovet er blitt enda større nå som hele forvaltningsreformen og håpet om økt regionalisering har kokt vekk. Lokaldemokratiet styrkes ved at vedtak fattes i kommunestyrene og ikke i interkommunale selskapsstyrer, mener KS-nestlederen. KS-administrasjonen forbereder for tiden en ny debatt om kommunestruktur for politikerne i hovedstyret.    MoS Mål og tiltak for Seksjon kontor og administrasjon sto i fokus da styret, lederne for faggruppene og administrasjonen møttes tre dager til høstsamling på Gol. Måldokumentet for 2009 skal vedtas i desember ut fra budsjettmidler som blir tildelt. Seksjonen ønsket denne gangen å trekke de politisk valgte i Seksjon kontor og administrasjon aktivt med i diskusjonen om tiltak og mål, i stedet for at administrasjonen foreslår noe som politikerne strør sand på. Gode tilbud Det er første gang lederne for de ulike faggruppene i SKA deltar i en slik måldebatt. – Folk i faggruppene går inn i en ny rolle. Vi får nå vitalisert det yrkesfaglige arbeidet ved at de kommer med forslag til tiltak overfor sine yrkesgrupper. Dette er flotte folk som får fram bredden i de ulike yrkesgruppene i SKA, sier seksjonsleder Gerd Eva Volden. Hun framholder at seksjonen har mange ulike grupper med forskjellig behov for å skjøtte jobben sin og som utfører oppgaver innenfor viktige områder i samfunnet. SKA-SAMLING: Styret, administrasjonen og faggruppene i Seksjon kontor og administrasjon diskuterte tiltak og mål for seksjonen på en samling på Gol i slutten av august. – Vår oppgave er å gi et godt yrkesfaglig tilbud så vel til arkiv- og personalmedarbeidere, som til andre faggrupper, sier SKA-leder Gerd Eva Volden. Utfordringer for kontoransatte Hun peker på en rekke utfordringer som møter de ansatte på kontorarbeidsplasser i dag: taleregistrering, elektronisk arkivering og digitalisering innenfor flere områder. – Det krever verktøy, opplæring og spisskompetanse. Volden framholder at mange medlemmer arbeider på områder der en trenger opplæring i flere lovverk. – Mange sitter i 1. linje. Hvordan du opptrer og lovene du må ha kunnskap om, er viktig og krever skolering, sier seksjonsleder Gerd Eva Volden. Det er også meningen at SKAmedlemmer i fylke og avdelinger lokalt kan foreslå tiltak. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE @fagbladet.no Bærum ble årets eKommune Bærum kommune er kåret til årets eKommune for å ha utviklet et nytt økonomisystem som har spart kommunen for nærmere 20 millioner kroner. Prisen for årets eKommune ble tildelt Bærum kommune under eKommunekonferansen i Fredrikstad nylig. Bærum kommune har gjennom mange år satset på teknologiutvikling og har utviklet sitt eget frie økonomisystem. – Bærum er fremst innenfor bruk av IKT blant kommuner i europeisk sammenheng, og de bruker fri programvare strategisk både innenfor skole og administrasjon. Hele Norge vil kunne dra nytte av IKT-utviklingen i Bærum, sier Christer Gundersen i Friprogsenteret, som har ansvaret for utdelingen av prisen, ifølge NTB. Dersom kommunen skulle kjøpt et økonomisystem i markedet, er prisen beregnet til 42,3 millioner kroner. Bærum kommunes egenproduksjon kostet 23 millioner kroner. – Dermed var saken ganske klar, sier prosjektleder Knut Helland i Bærum kommune i en pressemelding. Dette var tredje gang Helse- og omsorgsdepartementet delte ut prisen, og Trondheim gikk seirende ut både i 2006 og 2007. I år var Hornindal, Stavanger og Øvre Eiker nominert ved siden av Bærum. Kommunene blir målt ut fra deltakelse i IKT-samarbeid med andre kommuner, digitalisering av saks- og arkivsystem samt utbredelse av bredbånd i kommunale virksomheter.    MoS 28 > Fagbladet 7/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON