Satser på langtids Marit Wahlstedt skal få fart i arbeidet med å gi yrkesfaglig tilbud til utdanningsgruppene på høgskole og universitet. Vervemålet de neste tre årene er 4000 nye medlemmer med høyere utdanning. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Første august begynte Marit Wahlstedt som leder for Fagforbundets prosjekt «Yrkesfaglig utvikling og verving av langtidsutdannede». Bakgrunnen er arbeidslivets økte krav til utdanning og et stort potensial for å verve langtidsutdannede. – Satsing på yrkesfaglige tilbud til utdanningsgruppene vil også være innrettet på nåværende medlemmer som får endret stillingsinnhold og møter nye kompetansekrav. Dette blir et felles løft, også for etter- og videreutdanning, sier Marit Wahlstedt. Tidligere har hun arbeidet seks år i statlig virksomhet, de siste årene som prosjektleder for innføring av elektronisk saksbehandling i Helsedirektoratet med 600 ansatte. Omstillingsvillig – Omstillingen i Helsedirektoratet ble møtt med mye skepsis i begynnelsen. Men holdningene endret seg. Etter utprøving i vel to år, viste en brukerundersøkelse at 93 prosent av de ansatte foretrakk det nye systemet. Det viser at folk er langt mer omstillingsvillig enn de tenker i utgangspunktet, sier Marit Wahlstedt. Nå går hun på med stor iver som prosjektleder for Fagforbundets høgskolesatsing. Det er Fagforbundets seksjoner for kontor og administrasjon og samferdsel og teknisk som har satt i gang et prosjekt for å verve og gi et godt tilbud til medlemmer med høgskole- og universitetsutdanning. Hun vil bygge videre på tilbud som allerede er skapt og bidra til nettverksbygging og nye satsingsområder. Utvikler tilbud først – I første omgang vil vi utvikle yrkesfaglig tilbud til utdanningsgruppene, og vi håper å kunne rekruttere medlemmer ut fra det. Marit Wahlstedt peker blant annet på det nye tilbudet i velferdsrett som starter over nyttår, og som er kommet i stand gjennom samarbeid mellom Fagforbundet og Høgskolen i Oslo. Ansvarlige faggrupper I hver av seksjonene skal faggrupper for ulike yrkesgrupper være ansvarlige for det faglige tilbudet til medlemmene, mens prosjektlederen skal bistå og legge til rette. – Det er meningen at faggruppene skal være relativt selvstendige og ha det faglige ansvaret. Vi tar blant annet sikte på at faggruppene arrangerer et faglig seminar en gang i året. Gjerne i tilknytning til et lærested som er gode på fagfeltet, sier Marit Wahlstedt. Faggruppe IKT planlegger å få til en konferanse allerede til våren. – Dette er et område der det skjer mye og som griper inn i store samfunnsprosesser, sier Marit Wahlstedt. Hun presiserer at faggruppene ikke bare skal satse inn mot høgskolegruppene, men orientere seg bredt mot medlemmene på feltet, og gi innspill blant annet i høringer slik at Fagforbundet kan ta gode beslutninger innenfor de ulike fagområdene. Godt i gang I september har prosjektlederen rukket å ha første møte med faggruppene for IKT, teknisk og økonomi. I > UTDANNINGSPROSJEKT • «Yrkesfaglig utvikling og verving av langtidsutdannede» er et treårig prosjekt der Seksjonene kontor og administrasjon og samferdsel og teknisk skal samarbeide. • Faggruppene og prosjektleder bistår med gjennomføring av yrkesfaglige tiltak lokalt. • Målet er å verve 4000 medlemmer med høgskoleeller universitetsutdanning fram til 2011. • Prosjektet er underlagt en styringsgruppe med to representanter fra forbundsledelsen og to fra hver av seksjonene. 30 > Fagbladet 7/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON