«Dette blir et felles løft, også for etter- og videreutdanning.» Marit Wahlstedt utdannede ENTUSIAST: Prosjektleder Marit Wahlstedt gløder for yrkesfaglig utvikling og vil verve flere langtidsutdannede. oktober blir det møte med faggruppen for personal. – Faggruppene er en del av prosjektet «Yrkesfaglig utvikling og verving av langtidsutdannede». De skal sikre at seksjonsstyret og administrasjonen får et godt grunnlag for det faglige arbeidet for yrkesgruppene. I vervesammenheng vil vi også samarbeide nært med lokalavdelingene, verveansvarlige og Fagforbundet Ungdom, opplyser Marit Wahlstedt. Økt krav til utdanning Andelen langtidsutdannede øker både i privat og offentlig sektor. Mens en tidligere kunne gjøre karriere med realkompetanse og erfaring, er det i dag i økt grad høgskoleutdannede som blir rekruttert til stillinger i kommuneadministrasjonene. En viktig grunn til høgskolesatsingen også omfatter teknisk sektor, er at den er utsatt for privatisering og anbud. Kommunenes evne til å ta i bruk kunnskap og teknologi, bedre lønnsomheten og fornye og styrke kvaliteten i sektorene vil bli enda viktigere for å kunne være konkurransedyktige. Fagforbundet ønsker å utvikle seg i takt med de ulike sektorene, møte trenden med økt andel langtidsutdannede og ha systemer som kan ivareta og utvikle medlemmenes interesser. Fagbladet 7/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonKON