FOKUS De menneskelige ressursene er nøkkelen til suksess. Det kan bli en dyr lærepenge for mange organisasjoner når de ikke satser på de medarbeiderne de allerede har. > VIBECE ØSTHUS Miljøterapeut og skribent I denne artikkelen beskriver hun konflikter som kjører seg fast når hensynet til de ansatte blir oversett. Ønsket om ny og effektiv organisering kan i stedet føre til økte kostnader og dårlig omdømme. Menneskene skaper resultatene 32 > Fagbladet 7/2008 STADIG HØRER VI rapporter fra arbeidslivet om ansatte som blåser i fløyta og blir skjøvet ut i den ytterste kulde. Vi hører om gravide som mister sitt engasjement. Andre opplever at arbeidsoppgavene deres har blitt borte når de kommer tilbake fra barselperioden. Noen blir mobbet, og andre opplever at de blir spist opp av jobben. At ledelsen behandler sine ansatte dårlig, er et omfattende og helt vanlig problem. Dette er lite lønnsomt. I stadig større grad blir vi oppmerksom på at det er en sammenheng mellom hvordan en organisasjon satser på de menneskelige ressursene og de resultatene den samme organisasjonen kan vise til. EN VENNINNE opplevde å få sin arbeidsplass snudd på hodet etter kraftige omorganiseringer og nedkjæringer. Det faglige tilbudet skulle raseres og elimineres til et lite minimum. Det hun og hennes stab hadde brukt år på å bygge opp, skulle rives ned. Hun brukte mye tid og ressurser på å overbevise sine overordnede om det uetiske og ulønnsomme i dette. Saken endte likevel til slutt med oppsigelse. Hun fikk beskjed om å finne seg noe annet å gjøre. På den ene siden var hun nedfor over å se at en flott og velfungerende organisasjon bli omformet til noe mindre bra. Hun ble også trist over å miste et godt arbeidsmiljø. På den andre siden følte hun lettelse over å slippe alle ubehaglighetene som fulgte med det å hele tiden måtte jobbe sted hvor de ble så dårlig behandlet. Hvor det ikke ble satt særlig pris på innsatsen deres. DET ER NÅR VI HØRER om slike arbeidsplasser at vi forstår at det er lønnsomt å investere i den menneskelige kapital som fins i en organisasjon. Det fins metoder for å utvikle de ansatte. Når disse metodene brukes riktig og systematisk, ønsker menneskene å bli værende i organisasjonen de jobber for. For å oppnå dette, må det arbeides innenfor følgende områder: «Medarbeidere må tas godt vare på, ikke minst når ledelsen ønsker organisatoriske endringer.» i motbakke. Hun følte glede over å finne noe annet å gjøre sammen med mennesker som satte pris på henne. At hun ble borte, utløste et helt skred med oppsigelser fra andre dyktige ansatte som ikke kunne tenke seg å jobbe på et • Synliggjøre de ansatte og innsatsen som gjøres. • Sikre et godt arbeidsmiljø. • Gi ansatte faglig påfyll. • Tilby mulige karriereveier for den enkelte. • Organisasjonen må ha et aktivt forhold til sitt eget omdømme. fbaargang2008 fbseksjonKON