SEKSJONSLEDER Morgendagens reiseliv 21. oktober arrangeres Nasjonal konferanse om Morgendagens Reiseliv i Oslo i regi av BI. Årets tema er kompetanse, grunnlaget for kvalitet og lønnsomhet i reiselivet. SKA-seksjonen i Fagforbundet betaler reise og opphold for et medlem som jobber på dette feltet og som har lyst til å delta på denne konferansen. Interesserte melder fra til SKA-ansvarlig i fagforeningen og gir en kort skriftlig begrunnelse for ønsket om å delta. Dette sendes på e-post til: fredrik.hellstrom@fagforbund et.no – Vi vet at en del av våre medlemmer jobber med turisme. Dessverre har vi ennå ikke noe selvstendig faglig tilbud, men det finnes mye som kan gi faglig påfyll. Vi kommer derfor til å utlyse slike muligheter av og til, sier Fredrik Hellstrøm i SKA-administrasjonen. Mer informasjon om konferansen på: www.bi.no/    MoS Prosjekt Sykehuspartner Fagforbundet planlegger arbeidsplassbesøk i løpet av oktober i forbindelse med at en rekke medlemmer i Helse Sør-Øst skal overflyttes til Sykehuspartner. Seksjon kontor og administrasjon (SKA), organisasjonsenheten, konserntillitsvalgte, kompetansesenter, fylkene, lokale fagforeninger og HTV ved Sykehuspartner vil være representert på møtene framover. Det er også utarbeidet en brosjyre med informasjon rettet mot dem som er ansatt i sykehusadministrasjonen, opplyser Kari Granlund i SKA-administrasjonen. Fagdag i Sykehuspartner 11. november arrangeres en fagdag rettet inn mot medlemmer som i dag er tilknyttet Sykehuspartner og medlemmer i administrasjoner som nå blir overført til Sykehuspartner. Tema blir utviklingstrekk i personal- og lønnsarbeid og økonomi. Fagdagen blir arrangert i Oslo.    MoS Nav-konferanse Konferansen holdes ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo 9.–10. oktober. Tre fra hvert fylke kan delta. Konferansen er et samarbeid med Seksjon helse og sosial. MoS Arkivarens dag SKA oppfordrer så mange fagforeninger som mulig å legge opp til en lokal fagdag 7. november, noe som vil gi en landsomfattende markering av arkivfaget. SKA-administrasjonen oppfordrer seksjonene på fylkesplan om å bidra til å få gjennomført markeringen, gjennom koordinering og liknende. MoS Fagdag omstilling I november blir det også en samling der Fagforbundets egen omstillingsmodell blir gjennomgått. Her vil det bli presentert erfaringer fra kommuner som har gjennomført omstilling etter denne modellen. Dato blir fastsatt senere. Målgruppen er i utgangspunktet medlemmer med høgskolebakgrunn, men rådmenn og andre som ønsker å få innsikt i denne modellen blir også invitert. MoS @fagbladet.no MoS Bevar velferden og kontorsektoren Utenfor vinduet mitt hjemme i Hurum duver kornet på jordet, men det varer ikke lenge nå. Bonden sliper ljåen, og når dere leser dette, er kornet vel forvart på mølla nede i veien. Denne prosessen har vært slik i mange hundre år. Verktøyet har endra seg, kunnskapen til bonden har økt, men det grunnleggende ligger fast. Kornet såes, gror opp og blir slått for så å bli malt og videreforedlet. For oss i kontorsektoren virker kanskje dette fjernt, men er det egentlig det? Vi har sett at våre hjelpemidler har endra seg, og at kunnskapen vår gradvis har blitt utvidet. Det handler forsatt om å gi et best mulig tilbud til befolkningen, men forutsetningene er bedre. Skal vi fortsatt yte tjenester av god kvalitet, må kunnskapen vår tas vare på. Kontordelen av velferdsproduksjonen er en viktig del av rammebetingelsene for at andre kan utføre sin del av jobben. Når Kontordelen av velferdsproduksjonen er en viktig del av ramme- betingelsene for at andre kan utføre sin del av jobben. det snakkes om innsparinger, opplever vi at mange politikere og kommune- og sykehustopper lever i den villfarelsen at det er smart å kutte i de kontorfaglige tjenestene. Det merker jo ingen av innbyggerne, sies det. Med respekt å melde: Dette er tull. Alle som jobber vet hvor irritert og ukonsentrert man kan bli på jobben om servicen fra kontordelen svikter. Feil på lønnsslippen, manglende svar på søknad om permisjon, feil i ferieoppsett, for å nevne noen få eksempler. Det brukes tid og energi på å finne ut av sakene og rette opp feil. Om en arbeidstaker tenker på andre ting enn det han eller hun primært jobber med, går dette selvfølgelig ut    GERD EVA VOLDEN over kvaliteten på arbeidet. Gode funksjoner i alle ledd av velferdsproduksjonen er det som skaper et samlet kvalitativt godt tjenestetilbud. De administrative kontortjenestene må ikke svekkes. Til Frp som er privatiseringspartiet framfor noen, sier jeg: Hold fingrene unna privatiserings- og konkurranseutsettingsknappen – kunnskap som er bygget opp gjennom generasjoner forsvinner, og den får vi ikke tilbake. På samme måte som kunnskapen i landbruket forsvinner om bonden blir borte. 34 > Fagbladet 7/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON