DEBATT SEND DIN MENING PÅ E-POST: debatt@lo.no eller på sms: send lo >din melding> til 2030 SI DIN MENING PÅ debatt.lo.no FAKS: 23 06 20 01 Bli med! Foran stortingsvalget i 2009 vil vi spørre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv. Nåkanduværemedå bestemme hvilke saker som er viktige for at du skal ha en god og trygg arbeidsplass. Som LO-medlem skal du bli hørt, sett og lyttet til. SLOSS OG VANT: Fagforbundet Sveio stilte kvinnesterke på kommunestyremøtet 19. juni. Her er et lite knippe. målstillingen som gir svar etter undersøkelsens motiv og eier. Mark Twain sa så klokt: Det finnes løgn, forbannet løgn og statistikk. Skal vi tro kommuneundersøkelsen 2008, er vi i alle fall ikke særlig godt stilt her i Vestfold. Våre kommuner kommer langt ned på rankingen blant landes vel fire hundre. Undersøkelsen er full av gode elementer for politisk spill og debatter. Siste halvår har innspill og debattene vært mer preget av show enn opplysning. Hvordan kan man som borger og velger orientere seg i dette kaos mellom elendighet og lykke? Den sikreste veien å gå må være å ta et dønn ærlig oppgjør med egne verdier. Hvilket samfunn er best for menneskene gjennom hele livet? Jeg mener alle mennesker. Både de med kapital og de uten, den såkalte vellykkede og den som ikke anses som det. Er det et samfunn med fellesskapsløsninger på primæroppgaver, eller et som bygger på forsikringsløsninger og egenkapital vi er tjent med? Er det fellesskoler eller friskoler vi vil ha mest av? Er svaret mer friskoler, må vurderingen om dette også gjelder dersom barnet, barnebarnet ditt eller deres venner ikke har råd til å gå der tas. Vil vi ha mer privatisert helsevesen enn det vi allerede har? Et helsevesen der forsikringer er hovedfinansieringen til god behandling. Da må de samme vurderinger legges til grunn. Ta område for område i velferdssamfunnet og vurder moralsk og etisk hva vi er tjent med som nasjon. Jeg tror mange vil kvie seg for et «din egen lykkes smed»-samfunn. Høyresiden er åpenbart for mer private løsninger, mens venstresiden vil ha et fellesskapssamfunn. For oss som > POLITIKK Det nytter å slåss I Fagforbundet Sveio har vi kjempet for at kommunen skulle gå inn for sykehjemsplasser og ikke omsorgsboliger. Torsdag 19. juni var derfor en gledens dag da vi vant kampen om sykehjemsplasser. Politikerne hadde hørt vårt budskap, og de gikk inn for 28 sykehjemsplasser. Rådmannen sitt forslag var 14 omsorgsboliger og 14 sykehjemsplasser. For et år siden brant vårt sykehjem der 13 sykehjemsplasser gikk tapt. For Fagforbundet Sveio var dette en viktig sak å kjempe for, det er våre medlemmer som vet hvor skoen trykker. Det er våre medlemmer som jobber hver dag med dette. Medlemmer i Fagforbundet har vist et engasjementet, som Fagforbundet Sveio ikke har sett før. Første kommunestyre 5. mai. Da saken var oppe første gang i kommunestyret i mai, møtte det ca. 25–30 medlemmer. Denne dagen ble saken utsatt en måned. For oss var det viktig at medlemmene sine meninger kom fram, dette var også budskapet til hovedtillitsvalgt når hun formidlet dette til administrasjonen. Det var viktig å vise politikerne forskjellen mellom omsorgsbolig og sykehjem. Dette handlet om hva Sveio kommune hadde behov for nå. Vi har fra før 14 omsorgsboliger der det bor brukere som burde vært på sykehjem. Vi har vært en flott gjeng som har kjempet denne kampen sammen, både medlemmer i Fagforbundet og i Sykepleierforbundet (som gikk imot sin hovedtillitsvalgte). Dette har vært en god prosess. Fagforbundet har hele tiden følt at vi har blitt hørt, spesielt av rådmannen – selv om vi var uenig om hva Sveio trengte. Sigrun Bøe Perez, leder og HTV Fagforbundet Sveio > POLITIKK Valgkamp eller verdikamp Valgkampen er definitivt i gang. Mediene velter seg i meningsmålinger og statistikker. Hvilken kommune er landets beste, og hvor er vi mest lykkelige? Det er grunn til å anta at det på mange måter er spørs- Fagbladet 7/2008 > 45 fbaargang2008 fbseksjonKON