M INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: De ulovlige... 14    Hvorfor være stor? 16    På vei til framtida 20    PORTRETTET: Turbotufte 40    FOTOREPORTASJEN: Engler i natta 46    – Litt sånn fagforeningsorgasme 53    Fagbevegelsens makt FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Politikernes klimautfordringer 38 Seksjonslederen 49 Debatt 54    KRONIKK: Kan hende det gjelder å redde vår jord 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Tar et fingertak Viktige feiere Mona Larsen og Jan Espeseth (bildet) mener feierne bør ha en mer sentral rolle i arbeidet med bedre brannvern. De bør ha ansvar for både feiing, tilsyn og informasjon, mener de. En ny stortingsmelding kan komme til å redusere feiernes oppgaver. 30 > 27–38    SAMFERDSEL OG TEKNISK På tide å bli politiske EF-domstolen gjør det vanskelig å bekjempe sosial dumping. Dette må møtes med organisert, politisk handling over hele Europa, ikke minst fra en samlet fagbevegelse, mener mange av deltakerne på Europas sosiale forum nylig. 46 > 2 > Fagbladet 7/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9278 241 393 Trykksak M Ø Foto: Even Tømte I T J E E K R L fbaargang2008 fbseksjonSAM