NYTT > TILRETTELEGGING Arbeidstilsynet har utarbeidet et faktaark om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Alle arbeidstakere skal ha et helsefremmende og godt arbeidsmiljø. Tilretteleggingsplikten gjelder for alle arbeidstakere som har redusert arbeidsevne eller arbeidskapasitet, uavhengig om det er kortvarig eller langvarig. > MANGFOLDSPRISEN Vet du om en arbeidsplass som du synes fortjener Mangfoldsprisen, kan du foreslå den som en av årets kandidater. Mangfoldsprisen deles ut hvert år til en virksomhet som har utmerket seg i forhold til etnisk mangfold. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med partene i arbeidslivet som deler ut prisen. > NÆRVÆR I STEDET FOR FRAVÆR På Nexans Karmøy snakker man om nærvær og ikke sykefravær. Det er tilstedetiden som måles, og den er nesten 100 prosent. – 96,81 er et bra tall, sier fabrikksjef John Harald Log. > MYE STØY I BARNEHAGEN Støy i barnehager oppleves som et arbeidsmiljøproblem. Nå er det sendt ut en pedagogisk pakke om hvordan øret og hørselen fungerer. Ett av målene er å forebygge hørselsskader. Det er Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i samarbeid med Utdanningsforbundet som sender ut pakken. > SKOLEBARN SIKRES IKKE Trygg Trafikk har nylig undersøkt kravene til skoletransport i alle landets fylker. I 15 av dem aksepterer politikerne at skolebarn må stå på bussen. – Dette er for dårlig, mener Trygg Trafikk og Transportbedriftenes Landsforening. 6 > Fagbladet 7/2008 Seier – med komplikasjoner Fagforbundet jublet da Arbeidsretten endelig ga medhold i at flere deltidsstillinger skal telle som én. Men kommunene retter seg ikke etter dommen. Nå går det mot flere rettssaker. Det har gått ti år siden saken første gang dukket opp og til Arbeidsretten i mai avgjorde at dersom du jobber deltid i to stillinger, så skal arbeidstiden vurderes samlet som én stilling. Jobber du i en vanlig deltid og en i turnus, skal du lønnes etter turnustid for hele arbeidet. Dommen fastslo også at «...kommune er tariffmessig forpliktet til å etterbetale berørte arbeidstakere [...] med virkning fra 4. mars 2002». Nekter å etterbetale Likevel opplever medlemmer og tillitsvalgte at kommunene viser til sin arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KS, og nekter å etterbetale lenger enn fra 2008. Juristene i Fagforbundet reagerer sterkt. – Det er forkastelig at arbeids- giver ikke viser respekt for en så tydelig dom. Dette handler om å rette opp gamle feil. Ettersom det har versert tvister om dette helt fra 1990-tallet, burde det ikke komme som et sjokk at kommunene nå får regningen, sier advokat Hans Christian Monsen. Rammer kvinner Dommen angår omkring 7500 ansatte som går i kombistillinger. I tillegg er det mange som jobber i turnus og i tillegg tar ekstravakter. Derved er dommen aktuell i de fleste kommuner. – Det er ille at så mange avskjæres fra etterbetaling. Ikke minst fordi arbeidsgiver med dette ikke innfrir forpliktelsene sine overfor en gruppe lavlønnede – i all hovedsak kvinner, påpeker Monsen. Nå tar Fagforbundet igjen kontakt med KS om saken, og det ligger an til at det blir nye omganger i Arbeidsretten om etterbetalingen. Tekst: TITTI BRUN Fagbladets redaktør slutter Ansvarlig redaktør Johnny Daugstad (bildet) har sluttet i Fagbladet etter lengre tids uenighet med ledelsen i forbundet. Daugstad har inngått en avtale med forbundet der han fratrådte med virkning fra 1. september. – Jeg har hatt mange morsomme og spennende år i Fagbladet. Når jeg nå har valgt å slutte, er det fordi det er en saklig uenighet mellom bladets eier og meg selv om viktige strategiske valg og organisatoriske endringer knyttet til driften av bladet, sier Daugstad. – Johnny Daugstad har gjort en Foto: Per Flakstad god jobb som ansvarlig redaktør i Fagbladet. Når det nå har oppstått uenighet, har det vært viktig for Fagforbundet å finne en minnelig og fornuftig løsning, sier administrativ leder i Fagforbundet, Gunnar Gussgard. Assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening har bistått Daugstad i forhandlingene om en sluttavtale. – Det er uheldig med en situasjon der utgiver og redaktør er grunnleggende uenig. Da er det ryddig og greit at redaktøren går, sier Jensen Klubbleder i Fagbladet, Per Flakstad, synes det er trist at redaktøren må slutte. – Jeg forventer uansett at landsstyrevedtaket om at bladet skal beholde formålsparagrafen sin og at vi skal drive slik at NJ-medlemmer fortsatt skal kunne være NJ-medlemmer ligger fast, sier han. Redaksjonssjef Åslaug Rygg er konstituert som redaktør, og stillingen er allerede utlyst. Tidligere redaktør Johnny Daugstad. fbaargang2008 fbseksjonSAM