SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Uverdig for sjåfører Fagforbundet i Oslo Sporveier vil ha slutt på at slovakiske sjåfører bor under uverdige forhold i et bygg som ikke er regulert til boligformål. 32 > Ikke saklig oppsigelse Fagforbundet godtar ikke at Steigen kommune i Nordland sier opp to renholdere på grunn av et lite driftsunderskudd i fjor. 35 > Klimautfordringen Rask omstilling er nødvendig for å kutte klimautslippene. Det er en stor politisk utfordring, mener fokusforfatter Pål Prestrud. 36 > Truer med ny streik Vant renholdskampen Politikerne i Hobøl i Østfold trodde det ville bli billigst å konkurranseutsette renholdet. Nå har de snudd og satser på en omorganisering av det kommunale renholdet i stedet. – Administrasjonen i kommunen har gjort en kjempejobb. Rådmannen har lagt fram dokumenter som viser at det likevel ikke er lønnsomt å legge renholdet ut på anbud. Vi er veldig fornøyd, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt Anny Huseby til Smaalenenes Avis. Tidligere var renholdet i kommunen organisert under de ulike virksomhetene. Nå skal det samles, og virksomheten skal reduseres med halvannet årsverk ved hjelp av naturlig avgang. – Vedtaket om konkurranseutsetting har vært som et spøkelse for mange av de ansatte. Nå er vi heldigvis kvitt det, sier Huseby. Det var renholderne selv som tok opp kampen da flertallet av politikerne vedtok å konkurranseutsette renholdet. Det ble satt ned en gruppe som skulle kartlegge renholdsarbeidet, og det viste seg at kommunen manglet fullstendig oversikt over virksomheten. Renholdsplaner fantes ikke, og heller ikke tegninger over arealet som skulle vaskes. Nå er renholdsoppgavene kartlagt, og gjennom dette arbeidet ble politikerne overbevist om at kommunalt renhold fortsatt er det beste for Hobøl.    PF Forhandlingene mellom fylkeskommunen og Nettbuss om å kjøpe Team Trafikk i Trondheim har brutt sammen. Sjåførene truer med nye aksjoner hvis bussrutene blir lagt ut på anbud. Fylkeskommunen ville betale 51 millioner kroner for Team Trafikk, mens Nettbuss forlangte 66 millioner. Dermed har fylkesrådmann Milian Myraunet, som ledet forhandlingene, laget en innstilling til fylkestinget om ikke å kjøpe busselskapet, men i stedet konkurranseutsette bussrutene i Trondheim så raskt som mulig. Ny politisk streik Ole Roger Berg, som er leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, er svært skuffet over utviklingen i saken. Men spesielt overrasket er han ikke. – Administrasjonen i fylket har styrt mot konkurranseutsetting hele tiden. Sett utenfra kan dette virke som et spill for galleriet, etter at de måtte forholde seg til et fylkestingsvedtak som åpnet for at fylket kunne kjøpe, og dermed rekommunalisere, kollektivselskapet, sier Berg til Fagbladet. I sommer aksjonerte sjåførene mot planene om konkurranseutsetting. Ole Roger Berg utelukker slett ikke nye aksjoner. KONKURRANSE LIKEVEL: Fylkesadministrasjonen mener Team Trafikk er for dyre, og vil sette bussrutene i Trondheim ut på anbud. – Vi har vært tydelige før, og vi kommer til å være tydelige igjen. En konkurranseutsetting av kollektivtilbudet vil være en katastrofe. Det vil føre til sjåførflukt fra dag én etter vedtaket. Dermed får vi innstilte ruter og et tilbud som rakner. – Et slikt vedtak kommer til å gå ut over alle i hele byen. Derfor er det så viktig å si ifra, sier Ole Roger Berg. – Fikk et godt tilbud Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier til Adresseavisen at han er skuffet over at Nettbuss har satt seg i en slik situasjon. – De har ikke beveget seg. Alternativet for oss er konkurranseutsetting, ikke en annen ordning for Nettbuss. Vi kan ikke ha en situasjon der Team Trafikk har det siste ordet når det gjelder kollektivtransport-politikken. Det ansvaret ligger hos oss folkevalgte, sier han. Arne Veggeland, leder i Nettbuss, er ikke enig: – Fylkeskommunen fikk et godt tilbud, men det virket ikke som om de var så veldig interessert i å kjøpe, sier han til Adresseavisen. Følg utviklingen i saken på www.fagbladet.no. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 7/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonSAM