– Bruk feierne bedre Fagforbundets feiere mener de spiller en viktig rolle i det brannforebyggende arbeidet. De ønsker at brannvern- myndighetene bruker kunnskapen deres enda bedre. gen må kompetansen, utdannelsen og tilliten til feieren benyttes på best mulig måte,» heter det i brevet. Bred kunnskap – Som leder i FLF hender det jeg blir bedt om innspill fra DSB, og det er jo fint at de ønsker å bruke feiernes forening slik. Men samtidig synes jeg det er merkelig at et direktorat ikke har feierfaglig kompetanse blant sine ansatte, sier Jan Espeseth. – Dette merker vi feiere godt. For at direktoratet skal ha mulighet til å ivareta denne delen av det brannforebyggende arbeidet, burde noen stillinger med feierfaglig kompetanse være et minstekrav, fortsetter han. – Vi kan mye mer enn å feie skorsteiner. Gjennom fire års fagutdanning har vi skaffet oss en svært god helhetlig kompetanse når det gjelder å forebygge branner. Vi har kunnskap om alt fra dimensjonering av piper og brannskillere i konstruksjoner til pulverapparater, røykvarslere og oppbevaring av brannfarlig materiale, sier Mona Larsen. – Jeg er overbevist om at vi kan bidra til å redusere antall branner hvis vi fikk lov til å bruke kunnskapen vår mer effektivt enn i dag, legger hun til. – I brannvernsammenheng er vi en delvis uutnyttet ressurs som myndig- VIKTIGE: Mona Larsen og Jan Espeseth mener feierne er en viktig ressurs som myndighetene bør bruke bedre i det brannforebyggende arbeidet. Tekst: PER FLAKSTAD Feierne venter med blandede følelser på en ny stortingsmelding om brannforebyggende arbeid som er varslet i høst. Ifølge opplysninger som har sivet ut, kan meldingen komme til å foreslå at feiing som offentlig oppgave fjernes og at feierens tilsyn med fyringsanlegg reduseres kraftig. Feierne mener det burde vært stikk motsatt; at de som er inne i så godt som alle boliger og institusjoner heller burde få en utvidet rolle i arbeidet med å forhindre branner. – Ikke verdsatt Feierne mener de er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet, men de føler seg lite verdsatt og nærmest usynlige. – På brannvernkonferansen i Trondheim i vår hevdet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at kommunene har ca. 500 årsverk i det brannforebyggende arbeidet. Samtidig er vi rundt 700 feiere fordelt på 600 årsverk i kommunene. Betyr det at vi ikke teller? spør Mona Larsen og Jan Espeseth i Fagforbundets faggruppe for feiere. Espeseth er også leder for Feiernes egen interesseorganisasjon, Feiermesternes Landsforening (FLF). Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk har sendt brev til Justisdepartementet for om mulig å påvirke innholdet i den kommende stortingsmeldingen. «Vi forventer at de nye stortingsmeldingene med tilhørende forskriftsendringer ser på feieren som en viktig ressurs videre innen det brannforebyggende arbeidet. I denne sammenhen- Foto: Per Flakstad 30 > Fagbladet 7/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM