Vil ha slutt på uverdige bo På Romsås i Oslo bor et 30-talls slovakiske bussjåfører under uverdige forhold i et ulovlig hybelbygg. Rune Aasen og Andreas Lauvstad i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) krever nå at det ordnes opp i saken. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 32 > Fagbladet 7/2008 Fagforbundets tillitsvalgte fikk i høst et tips om at mange utenlandske sjåfører bodde under uverdige forhold på Romsås. Rune Aasen og Andreas Lauvstad besøkte hybelbygget både samme dag og dagen etter, men de hadde ingen mulighet til å få kontakt med bussjåførene som bor der. Fagbladet var med dem den siste gangen de forsøkte. Døren inn til bygget var låst. Det fantes ingen ringeklokke, og selv om det var gråvær og lett regn denne formiddagen, var persiennene dratt ned eller gardinene trukket for i de fleste vinduene. Utenfor inngangsdøren hang tre postkasser med en rekke navnelapper påklistret. – Oppbevaring – Dette er helt håpløst, sukket Aasen og Lauvstad. Selv om ingen av beboerne er medlemmer av Fagforbundet, skulle forbundets to tillitsvalgte gjerne snakket med sjåførene og sett hvilke forhold de egentlig bor under. – Det ser ut som om bygningen fungerer som en form for oppbevaring av sjåfører mellom vaktene. Det er selvsagt ikke akseptable boforhold, sa de. Rune Aasen har tatt opp saken med konsernets administrerende direktør, Trond Bjørgan. Hans tilbakemelding var at denne saken måtte det gjøres noe med snarest. – Jeg mener også at administrasjonsselskapet Ruter bør svarteliste bussoperatører som behandler sine sjåfører på denne måten. Det mener jeg må være det eneste riktige, uansett om vi snakker om et selskap i eller utenfor konsernet, sier Aasen. fbaargang2008 fbseksjonSAM