forhold – Slike forhold er helt uakseptable, og det som nå avdekkes på Romsås må få konsekvenser for de som er ansvarlige, sier han. Fikk komme inn Etter at Fagbladet skrev om saken på sin nettside, har Rune Aasen vært på besøk i bygget sammen med direktøren i Ruter, Helge Leite. – Jeg fikk se at noen av hyblene så tilsynelatende bra ut. Men jeg snakket også med en av sjåførene som fortalte at andre hybler, som jeg ikke fikk se, var mye mindre, sier Aasen til Fagbladet. Jeg mener uansett at det må finnes andre løsninger for sjåførene så lenge de bor i et bygg som ikke er regulert til boligformål. Unibus bør umiddelbart finne et annet botilbud for disse sjåførene, legger han til. OPPBEVARING: Andreas Lauvstad (t.v.) og Rune Aasen mener bygget på Romsås er en uverdig «oppbevaring» av bussjåfører mellom vaktene. Ulovlig Boforholdene til de slovakiske sjåførene er nemlig problematisk på flere måter. Det såkalte hybelhuset der de bor, er et næringsbygg som står inne på området til Orremyr borettslag. Bruken av bygget som hybelhus er derfor i strid med Plan- og bygningsloven. Etter av, hybelvirksomheten ble avdekket, er det søkt om bruksendring av bygget, men søknaden er avslått. Plan- og bygningsetaten i Oslo ga i august 2007 eieren av bygget pålegg om å stanse hybelvirksomheten og en tvangsmulkt. Det er selskapet Living Style i Oslo som eier bygget, og gjennom advokat Christian Frick har det anket både avslaget på bruksendring og på vedtaket om opphør og tvangsmulkt. Ankesaken ligger nå til behandling hos Fylkesmannen. – Egner seg ikke som bolig Styret i Orremyr borettslag er svært misfornøyd med å ha fått et hybelbygg på sitt område. – Bygningen har ingen uteområder knyttet til seg, og heller ingen parkeringsplasser. All kjøring til og fra må skje på borettslagets eiendom, og bilene står parkert på våre gjesteplasser. Dette opplever vi som bor her som svært problematisk, sier styreleder Bjørn Barkald til Fagbladet. Han forteller at folk begynte å flytte inn for mellom halvannet og to år siden. Han er uenig i at bygningen bør omreguleres: – Den egner seg rett og slett ikke til boligformål, sier styrelederen som så langt har støtte fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. – Vi opplever også problemer fordi beboerne ikke har noe sted å gjøre av seg. Hvis de skal oppholde seg utendørs, må det være helt inntil et område med lekeapparater for små barn. Der sitter de og røyker eller tar seg en øl. De har også oppholdt seg en del i ballbingen som er beregnet for barn under 12–13 år, sier Barkald. – Ikke fornøyd Mange av de slovakiske sjåførene er medlemmer av Yrkestrafikkforbundet (YTF). – Vi er veldig misfornøyd med forholdene på Romsås, og vi har arbeidet hardt for å bedre dem. Blant annet har vi sørget for at de har fått kjøleskap som virker og slike ting, sier LeifArne Myhre, leder i YTF-foreningen Sporveisbussenes fagforening. Foreningen er blitt oppfattet slik at den er med på å rekruttere sjåfører fra Slovakia, og at den derfor har et spesielt ansvar for at de slovakiske sjåførene får ordnede forhold når de kommer til Norge. Myhre avviser at foreningen har vært med på å rekruttere sjåfører. – Vi er en fagforening. Vi involverer oss selvsagt ikke i selskapets rekruttering, sier han. – Men dere har vært i Slovakia? – Vi reiste ned på eget initiativ for å sjekke forholdene og blant annet snakke med dem som driver norskopplæring. Den er blitt mye bedre etter at vi engasjerte oss. Vi har også fulgt opp forholdene for de slovakiske sjåførene her i Norge, sier Myhre. – Er du enig i at både Fagforbundet, Transportarbeiderforbundet og dere bør gå sammen i et felles initiativ for å bedre forholdene for de slovakiske sjåførene? – Dette blir litt tullete. Det er selvsagt fint hvis de andre foreningene engasjerer seg og tar opp disse sakene. Men det har vi allerede gjort i lang tid, sier Leif-Arne Myhre. Fagbladet 7/2008 > 33 fbaargang2008 fbseksjonSAM