SEKSJONSLEDER Ungdom på høgskolestand I samarbeid med Seksjon samferdsel og teknisk hadde ungdomsutvalget i Nordland en stand på Høgskolen i Nesna, avdeling Mo, på den første studiedagen etter sommerferien. Oppslutingen rundt standen var god, og forbundets ungdomsrepresentanter fikk mange gode spørsmål. Det ble delt ut rundt 50 startpakker, og mange av dem som besøke standen meldte tilbake at Fagforbundet hadde et godt studenttilbud, ifølge Suzanne Pettersen, ungdomstillits- valgt i Fagforbundet Nordland. Også i ukene etter studiestart fortsatte ungdomsrepresentantene sin oppsøkende virksomhet til flere høgskoler og videregå- ende skoler i fylket. Også i Hedmark og Møre og Romsdal var forbundets ungdomstillitsvalgte aktive rundt studiestart.    PF Suzanne Pettersen Nytt medlem i faggruppa for renovasjon Trond Evertsen fra Tromsø er tatt inn som nytt medlem av faggruppe 1 renovasjon etter at Steinar Drægni ga seg før sommeren. Evertsen arbeider til daglig som plasstillitsvalgt ved Remiks-anlegget i Tromsø. Samtidig overtar Terje Gunnar Christensen som leder av faggruppa etter Anita Aakvik.    PF Ennå ingen faggruppe for dyrepleiere Seksjonen har foreløpig utsatt forsøket med å etablere en faggruppe for Fagforbundets medlemmer blant dyrepleierne. Seksjonen har ønsket å etablere en faggruppe 1, men foreløpig har det ikke vært mulig å finne mange nok som er villig til å sitte i en slik gruppe. Seksjonen håper å gjøre et nytt forsøk når medlemsmassen blant dyrepleierne er blitt bredere og organiseringen i yrkesgruppa er styrket. Et ledd i dette arbeidet har vært å besøke Hansenberg skole i Danmark som utdanner dyrepleiere. Det går 60 norske studenter på skolen nå, og 55 av dem møtte opp da Fagforbundet var på besøk. Forbundet fikk åtte innmeldinger på stedet, og flere er ventet i tiden som kommer. Besøket var svært vellykket. Det skal også holdes kurs for dyrepleiere og samle de som er interessert i et eget nettverk.    PF HMS-bok klar på internett HMT/HMS-håndboka, som faggruppe renovasjon har utarbeidet, er lagt ut som en nedlastbar fil på yrkesgruppas egen nettside. Faggruppa håper folk benytter seg av muligheten til å sikre seg og andre ansatte et godt og trygt arbeidsmiljø. Du finner boka ved å gå inn på Fagforbundets hjemmeside og klikke i venstremargen på «Seksjonene – yrkesfaglig arbeid». På denne siden klikker du på «seksjon samferdsel og teknisk». I venstremargen på denne siden klikker du på «Yrkesgrupper», og på listen over yrkesgrupper klikker du på «Renovasjon». Selv om boka i første rekke er laget med henblikk på renovatører, er mange av kapitlene såpass generelle at den også kan brukes av andre yrkesgrupper. PF Frisører kan bli Miljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn har offentliggjort kravene for frisørbedrifter som skal godkjennes som Miljøfyrtårn. Bransjekravene innholder nå en liste som krever alternativer til de mest skadelige produktene for ytre og indre miljø. Disse kravene er nesten identiske med det danske konseptet Grøn Salon. Med disse kravene har vi fått en godkjenningsordning for Grønn Frisør som Fagforbundet vil anbefale. Frisørenes Fagforening og Fagforbundet har lenge vært opptatt av frisørenes arbeidsmiljø og forurensing av ytre miljø. Vi kan ikke aksepterte at mange frisører forsvinner ut av yrket hvert år med betydelige luftveisproblemer og alvorlige eksemskader. Gjennom vårt internasjonale arbeid ble vi kjent med arbeidet Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund holdt på med i samarbeid med arbeidsgivere og miljømyndigheter i Danmark. De hadde utviklet konseptet Grøn Salon. Konsep- tet lister opp produkter som kan være skadelige for frisørene og/eller det ytre «Vi kan ikke aksepterte at mange frisører forsvinner ut av yrket hvert år med betydelige luftveisproblemer og alvorlige eksemskader.» miljø. Disse produktene skal erstattes i salonger som blir godkjent som Grøn Salon. Salongene skal også ha tariffavtale og tilby Fare Trade-produkter. Fagforbundet tok initiativet overfor Norsk Frisørmesterforbund, Naturvernforbundet, Miljøfyrtårn, Mattilsynet m.fl for å få til en tilsvarende godkjenningsordning i Norge. Vi opplevde liten respons, først og fremst som følge av liten entusiasme fra arbeidsgiverne. Da Miljøfyrtårn i vår skulle revidere bransjekravene for frisørbedrifter, så Fagforbundet det som en mulighet. Med hjelp fra danskene lagde vi en høringsuttalelse som bygde på de danske kravene. Dette er nå på plass som alternativ i de salongene som vil ha stempelet Miljøfyrtårn. Verktøyet ligger på www.milofyrtarn.no. Som kunder skal vi nå bli tilbudt behandling med mindre miljøskadelige produkter. En god jobb fra Frisørenes Fagforening og Fagforbundet har ført til at vi har fått Miljøfyrtårnkrav som vil bli et løft for både arbeidsmiljøet og det ytre miljø knyttet til frisørsalonger. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 7/2008 Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2008 fbseksjonSAM