KONTAKT OSS! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Eksamen som helsefagarbeidar Her kjem jentene frå Kvam i Hardanger som tok teorieksamen til helsefagarbeidar i slutten av mai. Undervisninga har vore på skulen ein dag for veka, resten har vore nettbasert. Det er Fusa vidaregåande skule som har laga til dette tilbodet. Elevane melder om kjempekjekke og flinke lærarar! Ros og til pleie- og omsorgsjefen i Kvam, Åslaug Bøhn Botnen, som har vore ein pådrivar for å få dette til. Takk og til soneleiarane og gruppeleiarane, Birgit, Bente, Else, Kjersti og Borgny som har lagt forholda til rette, slik at det var mogeleg å vera vekke kvar veke. Bak frå venstre: Monica Heggernes og Ingebjørg Bergtun. Framme frå venstre: Martha Øystese, Torhild Vikdal, Roongaroon Chaobankoh, Janne Valland og Inger Lise K. Johansen. Fagforbundet Kvam og Fusa gratulerar med flotte eksamensresultat! Tekst: Ragnhild Rykkje ETTERLYSNING På jakt etter gamle klassekamerater Jeg trenger hjelp til å finne medstudenter fra hjelpepleierskolen på Lier sykehus i 1978 slik at vi kanskje kan feire vårt 30-årsjubileum. Vi startet på Lier i januar 1978 og ble uteksaminert i desember samme år. Jeg oppfordrer tidligere medstudenter om å sende meg en e-post til ra-f-jo@hotmail.com Tekst: Ragnhild Fjeldvik Jonsmyr i Larvik Dyktige ververe Fagforbundet har passert 300.000 medlemmer, og flere flotte damer i Ålesund bidro sterkt til å nå vervemålet for første halvår. På et medlemsmøte før sommeren fikk alle ververne utdelt vervegaver. Vi takker for flott innsats, og utfordrer også alle mannlige medlemmer til å delta i andre halvårs vervekampanje. Skolerte tillitsvalgte 26 stolte tillitsvalgte fra hele landet har gjennomført Fase 3-kurset. I mai var de samlet i Stjørdal, og bildet er tatt like før gallamiddagen som markerte avslutningen på opplæringen. Fra venstre: Inger Lise Andreassen, Marit Aasestrand, Kari Mette Istad Skog og Marion Sætre. Merete Jacobsen, Ann Christin Knutsen, Turid Eiksund, Lindis Dalebø, Marianne Nikolaisen, Karin Liid og Solveig Akselen Gjørvad var ikke til stede, men fikk overrakt vervegaver i ettertid. Tekst: Anne Grete Engeset Sommertur i nord Fredag 6. juni arrangerte Fagforbundet avd. 297 Gloppen medlemstur med stor deltakelse. Nesten 60 medlemmer deltok på turen som gikk med båt over Breimsvatnet til Kandalen i et nydelig sommervær. Oppslutningen var så stor at båten måtte gå to turer. I Kandalen fikk vi servert grilla kjekjøtt med masse godt tilbehør. Vi koste oss i flott vær, praten gikk lystig og alle syntes det var en vellykket tur.    Tekst: Bjørg Skarstad Tekst: Asbjørn Jørgensen Fagbladet 7/2008 > 57 fbaargang2008 fbseksjonSAM