Foto: Karin E. Svendsen J I INNHOLD > Foto: Erik M. Sundt 8    TEMA: Ett øyeblikk er nok 14    Budsjett for mindre forskjeller 16    Festtaler blir virkelighet 20    PORTRETTET: Sliten nei – jeg er forbanna 48    FOTOREPORTASJEN: Et hav av forventninger 54    Angola – inn i en ny tid! FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Pasientjournalen – en åpen bok 46 Seksjonslederen 58 Debatt 62    KRONIKK: Tilbake til fortida med Frp 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: En gave til Gamvik Generasjonssenteret Bråta Jobben deres er å gi livskvalitet og glede. Både til beboerne og folk utenfor. Derfor er dørene til Bråta bo- og aktivitetssenter i Nedre Eiker kommune i Buskerud alltid åpne for mennesker i alle aldre, og de kulturelle tilbudene er mangfoldige. 32 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Kvalitet etter Terra De nekter å grave seg ned i Terra-skiten. Ansatte, politikere og administrasjonen i Rana kommune i Nordland velger å se mulighetene og innkassere seire. De konsentrerer seg om å utvikle tjenestene og kommunen. 16 > 2 > Fagbladet 8/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle TYPOGRAFER Vidar Eriksen (permisjon) vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak Ø E R M L K T E M fbaargang2008 fbseksjonHEL