YRKESSKADE TEMA 10årog like langt Enda et offentlig utvalg konkluderer med at menn tar kaka – og at det er vanskelig å dokumentere kvinners yrkesskader. Det er blåkopi av hva et annet utvalg sa for ti år siden. Ekspertutvalget påpeker i NOU: 2008:11 at 88 prosent av yrkesskadeerstatningene går til menn. Likevel mener utvalget at lista ikke er en systematisk diskriminering av kvinners arbeidsforhold og sykdommer. De skriver at denne skjevdelingen «...har ikke etter vår oppfatning noe med kjønnsdiskriminering å gjøre, men er et uttrykk for manglende dokumentasjon for årsakssammenheng i en del typiske kvinneyrker». Utvalget har vurdert saken og «... ikke funnet å kunne anbefale at nakke- og ryggsykdommer inkluderes...» Det er tydeligvis mye vanskeligere å dokumentere kvinners arbeidsskader og sykdommer enn menns. Derfor foreslår utvalget at det bør vurderes. Så da går det kanskje ti år til? mye mer. Hun har en dobbel rullestol. Fru B er lam i hele venstre side. Hun bor i sitt lille rom med den store sykesenga midt blant de store møblene sine; skjenken, bordet, skapet – alle tingene hun er glad i. Men rommet er lite. Det er trangt for pleierne å snu fru B. Hun fyller hele senga og er trill rund, og nesten umulig å nå over. Særlig fordi sengegjerdet må stå oppe. Pleierne er redd hun skal falle ut hvis det ikke står oppe. Sengegjerdet hindrer Dagny i å løfte på en god måte. Forkjært I tillegg er noe er galt med løftekladden og sklilakenet. Uten at de ligger riktig er det vanskelig å snu pasientene. Fru B er umulig å snu. Både sykepleier og Dagny merker at noe ligger feil og retter opp det gale utgangspunktet – nærmest i en og samme bevegelse som de skyver og velter fru B over på siden. Og da skjer det. Øyeblikket som skader Dagny for resten av livet. En lynskarp smerte, som ikke likner på noe hun har kjent. Men hun slipper ikke. Hun kan ikke – det kan skade både pasienten og kollegaen. Så Dagny holder det fatale øyeblikket det tar å bli ufør. Og gir fra seg et smerteskrik. Det er sykepleieren vitne til. Rettssal 3 Stavanger 2008 – Jeg så på ansiktet hennes at det gikk galt. Jeg hørte det på Dagnys stemme, forteller sykepleier Oddny Osberg fra vitneboksen. her og piner Dagny i hennes smertehelvete. Her i rettssalen handler det kun om ett spørsmål; har hun hatt en «usedvanlig påkjenning eller belastning som ligger utenfor arbeidets alminnelige ramme eller har oppstått under spesielt vanskelige arbeidsforhold som i seg selv er forbundet med skaderisiko». Ja, mener Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby, som i tre år har anket Dagnys historie gjennom Trygderetten og nå videre til lagmannsretten. Tøff takling – alvorlig skade Dagnys advokat viser til dommen der en håndballspiller ble taklet tøft og hardt skadet – hun fikk erstatning. Ifølge dommen var skadene så alvorlige at det viser at taklingen må ha vært en ekstra belastning. Det må da også gjelde Dagny. Skaden er svært alvorlig. Arret som går på tvers foran på halsen er det synlige tegnet på den kritiske operasjonen hun måtte ta. Legen ringte henne den søndagskvelden for tre år siden og sa hun måtte operere umiddelbart mandag morgen. Likevel var det for sent. Skadene er uopprettelige. Overrasket kokk fikk Advokaten forsetter med å vise til kokken som løftet 10 kilo egg forkjært, fordi noen var knust og hadde festet seg i skaphylla – han fikk også erstatning. For det var jo overraskende at eggene satt fast. Dagny lytter til disse avgjørelsene om andres liv, og jeg kjenner at håpet på hennes vegne stiger. Hun ble jo    > VONDT: Ventetiden er så lang. Retten tror henne. Likevel sitter vi Fagbladet 8/2008 > 11 fbaargang2008 fbseksjonHEL