TEMA YRKESSKADE overrasket over at løftekladd og skilaken lå skjevt. Det må jo være like uventet som at noen egg var knust i brettene? Dom i Stavanger 2008 Men Dagny får ikke medhold. Dommerne er enige om at Dagny ble skadet på jobb. Men de syns ikke hennes arbeidsulykke faller inn under loven. De støtter staten i at dette er en normal nattvakt. Dagny har valgt å jobbe som hjelpepleier, da står hun i en risikojobb der det er påregnelig med skader. Et bittelite lyspunkt er at en dommer tar dissens, men det hjelper ikke Dagny. Nå ligger hennes håp i at Høyesterett tar saken. Hvis hun orker mer da. Slik er det når lovverket er tilpasset arbeidsulykker på mannlige arbeidsplasser. Ble du overrasket? Beklager, men slik er likhet for loven i Norge anno 2008. ALT HENG Alt henger sammen med alt. Særlig med kvinner. Og ikke minst mot kvinner. Nesten 90 prosent av all yrkesskadeerstatning går til menn. Sånn må det fortsette, for hvis kvinner også skal få erstatning, så blir det for dyrt for staten. Loven om yrkesskadeerstatning bygger på menns skade- og sykdomshistorie fra industrien. Kvinner som jobber i tunge yrker innen helse- og omsorg, er ekskludert fra ordningen. Den gjelder rett og slett ikke for dem. En kokk som løfter 10 kg egg forkjært, får erstatning fordi noen egg var knust. Ikke til forkleinelse for kokken. Løfter man forkjært i arbeidstiden, så er det godt at det fins et sikkerhetsnett. Men det må da også gjelde for kvinner? fbaargang2008 fbseksjonHEL