meren. Etter to ukers opplæring gjorde han nytte for seg på parkering. – Slik blir de ansatte mer anvendelige, og arbeidet mindre ensidig. Dessuten er det jo godt å erfare at det ikke er farlig å prøve noe nytt. Og ikke minst sen, legger vekt på et annet fortrinn med Bydrift. – Vi har et eget plankontor. Når vi prosjekterer anbud på et nytt anlegg, er det ikke et skrivebordsprodukt. De som siden skal drifte det nye anlegget, gressbanene nær sentrum. I juni begynte arbeidet med tre gressbaner på Gruben, og allerede i september ble anlegget åpnet. Til våren får en annen utkant av kommunen ny gressbane, og neste høst står kommunens nye stadion ferdig. Krafttaket for fotball på alle nivåer koster til sammen 68 millioner kroner. – Fotballpresidenten trodde aldri vi skulle klare dette, sier leder for Bydrift, Bjørn Beck Hanssen. – Det var før Terra. Etterpå trodde han i hvert fall ikke vi skulle få det til, legger han til. Oppgavene blir løst gjennom et samarbeid mellom kommunen ved Bydrift og de lokale idrettslagene. Kostnadene ble delt på tre. – Bydrift går inn med kompetanse, maskiner og arbeidskraft, mens idrettslagene bidrar med dugnadsinnsats. Den tredje inntektskilden er tippemidler, forklarer Beck Hanssen. FORNØYD: – Folk setter pris på blomstene, og det er hyggelig når de sier ifra, mener Anita Lauvås. Her sammen med leder i Bydrift, Bjørn Beck Hanssen. «Det var nødvendig med en omorganisering for å utnytte maskinparken bedre og for å få til et tettere samarbeid mellom avdelingene.» Siv Østerdal å se at man lykkes, sier Jakobsen. – Vi i Fagforbundet har også en stipendordning som vi kan bruke på å utvide medlemmers kompetanse når det er behov for det, legger han til. Som eksempel på hvordan stipendordningen kan brukes, nevner han en av de ansatte anleggsgartnerne som skal ta et sertifikat som gir henne kompetanse til brøyting på vinteren. Leder for Bydrift, Bjørn Bech Hans- har vært inne med sin praktiske kompetanse slik at de ikke i ettertid finner mangler og grunner til å klage. Før og etter Terra Et tydelig eksempel på fordelene ved å samordne arbeidet og maskinene i Bydrift er kommunens tre store fotballprosjekter. Kommunestyret vedtok i vår en plan for å stanse flukten fra grusbanene i utkanten og inn mot Fagbladet 8/2008 > 17 fbaargang2008 fbseksjonHEL