AKTUELT Sprøyterommet gjør en forskjell Ansatte på Sprøyterommet håper tilbudet ikke blir lagt ned. I hvert fall ikke før vi vet hva tilbudet faktisk betyr. – Det er to grunner til at Sprøyterommet i Oslo ikke kan brukes av flere, mener Kine Haugen og Tore Sørensen, henholdsvis prosjektleder ved Sprøyterommet og institusjonssjef i Felttiltaket som Sprøyterommet er underlagt. – For det første kan ikke brukerne blande piller i heroinet, og det er heller ikke tillatt å bruke andre rusmidler, som for eksempel amfetamin. En annen viktig grunn er begrensninger i åpningstida, sier Haugen og Sørensen. Når ikke målene Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) har evaluert tilbudet og konkludert med at antall brukere er lavt i forhold til målet. På den annen side gjør de oppmerksom på at antall potensielle brukere er usikkert og varierende. Dessuten ble evalueringen Nye tilskudd Den faglige arbeidsgruppa for barnevern i Seksjon helse og sosial (SHS) har i løpet av høsten fått tre nye medlemmer. – Vi i seksjonen har stor tro på at arbeidsgruppa vil gi Fagforbundet et godt utgangspunkt for viktige diskusjoner og tiltak på barnevernsfeltet, sier Kristin Skogli, rådgiver i SHS med blant annet barnevern og forebyggende arbeid som ansvarsområde. gjennomført før Sprøyterommet flyttet til bedre lokaler og ble lettere tilgjengelig for brukerne. Rapporten har likevel ført til at oslopolitikerne foreslår å legge ned Sprøyterommet i forbindelse med behandlingen av 2009-budsjettet. Kan komme lenger Haugen og Sørensen syns den midlertidige loven om Sprøyterommet burde vært noe romsligere. – Når vi først har et forsøksprosjekt, burde vi forsøke litt. Men begrensningene har vært så store at de har undergravd selve forsøket, mener de to. Haugen og Sørensen vil verken gå inn for nedleggelse eller permanent drift av Sprøyterommet. Fortsatt drift – Vi ønsker å utforske mulighetene for å nå målene pluss ny evaluering basert på driften etter flytting. Dette forutsetter drift i hvert fall ut 2009, sier Haugen og Sørensen. Men når det gjelder de menneskene som bruker Sprøyterommet, LAVTERSKEL: – Sprøyterommet er et helse- og sosialfaglig tilbud med veldig lav dørstokk, sier Kine Haugen og Tore Sørensen. Foto: Ellisiv Solskinnsbakk Selnes Hun opplyser at enavdetrenye medlemmene i arbeidsgruppa, Benedikte Storheim fra Bergen, jobber i Sofus barnevern AS, en privat barnevernsinstitusjon for ungdom mellom 13 og 18 år med adferdsproblemer. – Videre er gruppa styrket med Bjørn Roger Knudsen som er psykiatrisk sjukepleier med bred erfaring fra undervisning i blant annet vold og konflikthånd- tering. Han jobber nå ved Evas støttesenter for seksuelt misbrukte kvinner og menn på Elverum, forteller Skogli. Gruppas nyeste tilskudd heter Alf Magne Nilsen og er ansatt i barnvernet i Sortland kommune. – Som helhet representerer gruppas medlemmer nå ulike utdannelser, arbeidssteder og erfaringsbakgrunner, sier rådgiveren i SHS. KES • • • 50 millioner for å bidra til økt samhandling mellom kommunene og distriktspsykiatriske sentre. 40 millioner til målrettede samhandlings- og forebyggingstiltak. 5 millioner til samhandlingsprosjekter under «Opptrappingsplan for rusfeltet».    PF er de ansatte overbevist om at de gjør en forskjell. – Vi begrenser skadene av det livet brukerne lever ved at vi er til stede med rent utstyr og veiledning ved injisering. Det betyr ikke at vi støtter livet som rusmisbruker, for det er alt annet enn attraktivt. Men vi forebygger smitte og infeksjonssjukdommer, og vi hjelper dem videre i systemet hvis de ønsker å avvikle misbruket, sier Haugen og Sørensen. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 95 millioner til samhandling Regjeringen foreslår å bevilge 95 millioner kroner til ulike samhandlingstiltak og pilotprosjekter i helsesektoren. Pengene er foreslått fordelt på denne måten: Kristin Skogli, rådgiver i SHS 28 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL