Bråta bo- og aktivtetssenter I første etasje på hovedbygningen er Kulturtorget lokalisert. Her er også kontorer, dagsenter for eldre og mange servicetilbud. Blant servicetilbudene som er åpne for innbyggere både på Bråta og kommunens øvrige innbyggere, er fysioterapi, ergoterapi, fotklinikk, frisørsalong, forebyggende team for alle over 75 år, treningsrom, lekerom, sanserom, bibliotek, snekkerverksted, kiosk, kafé og svømmehall. Andre etasje inneholder 32 institusjonsplasser. Lindrende enhet har fire senger, mens enhet for rehabilitering har åtte. De 20 resterende plassene er delt inn i to somatiske avdelinger. Alle pasienter kan gå rett ut fra andre etasje til en stor terrasse. Bak hovedbygningen ligger Landsbyen med en stor sansehage omkranset av til sammen 54 omsorgsboliger. Åtte av boligene er frittstående, uten personalbase, mens 46 har døgnbemanning. Enkelte omsorgsboliger er skjermede enheter. Ett av husene i Landsbyen brukes som dagsenter for personer med demens. JAKTBUA: Barbo Halvorsen blir servert i puben. Marit Thomassen har sørget for skjenkebevilling. når tida er inne for dans. Golvet fylles fort opp av unge og gamle danseglade, og det er ikke nødvendig å ha med partner. Frivillige sørger for at alle som vil, får en sjanse til å svinge seg. Bråta har skjenkebevilling med alle rettigheter, og Marit Thommassen sørger for at alle frivillige i puben får nødvendig opplæring. Thomassen skjønner godt andre menneskers behov for aktivitet. Selv har hun knapt vært hjemom siste uka, for i går var det Dansens dag på Samfunnshuset, og hun er med i den nyetablert dansegruppa fra Bråta. Kvelden før var det korøvelse, og så var det møte i Konjakklubben oppi det hele. – Vi har hatt kurs i linedance på Bråta, og det er jo kjempegod underholdning for brukerne, ler hun. Korøvelsene er også lagt til Kulturtorget. Koret er visst litt mer seriøst. Kanskje ikke like morsomt som nybegynnergruppa i linedance, men sikkert like vakkert. For beboerne på Bråta blir det i hvert fall et variert underholdningstilbud. Generasjonssenter Helt siden prosjektperioden har politikere, fagfolk og ansatte vært enige om å skape et generasjonssenter i stedet for et nytt, tradisjonelt sykehjem i Nedre Eiker. Før åpningen inngikk senteret et samarbeid med naboen Veiavangen ungdomsskole. Noen elever har vedtak om alternativ undervisning en    > Fagbladet 8/2008 > 33 fbaargang2008 fbseksjonHEL