PLEIE OG OMSORG Vi gjør fagkunnskap og ideer til gode tjenester Noe for deg? 40 > Fagbladet 8/2008 Til overs – igjen For andre gang i løpet av tre år har to hjelpepleiere ved sykehuset i Harstad fått beskjed om at de er overtallige. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN veilede sykepleiere når de skal hjelpe nyopererte hoftepasienter med å komme seg opp fra senga. – Det gjør noe med engasjementet, sukker hun. God hjelp Når Indregaard og Bergland, tross avdelingas åpenbare behov for deres kompetanse, er definert som overflødige, er de glad for den løsninga Fagforbundet har fått igjennom. De flytter nå over til føde- og gynekologisk avdeling. Og arbeidsgiver skal betale videreutdanning for dem. – Ledelsen der har møtt oss på en positiv måte, og vi gleder Mariann Indregaard og Kirsten Bergland har arbeidet på kirurgisk fellespost ved UNN Harstad sykehus i henholdsvis tolv og ni år. Nå må de slutte der. Paradoks – I tillegg til min 50 prosent stilling har jeg jobbet ekstravakter og overtid. De sa jeg var en kjemperessurs for avdelinga, forteller Indregaard. I sommer fikk hun likevel brev med beskjed om at hun var overtallig. – Det som har skjedd, strider mot sunn fornuft. Jeg forstår det ikke, og det er tungt, svært tungt å forholde seg til. Samme beskjed fikk Bergland. Hun nikker gjenkjennende når kollegaen snakker. – Jeg har også hørt at jeg er en kjemperessurs. Jeg har for eksempel blitt henta for å SLITSOMT: – Det er et slit å måtte markere seg heile tida. Og det er frustrerende ikke å bli verdsatt, sier (øverst f.v.) Linda Nordlund, Kirsten Bergland, Mariann Indregaard, Lillian Nilsen (nede t.v.) og Inger Berg. oss til å begynne der, sier de to. – Men vi er jo skuffet over at vi ikke kunne fortsette på kirur- Les mer på www.baerum.kommune.no/pleieogomsorg Eller send sms til 904 17 800 fbaargang2008 fbseksjonHEL