> I Kirkenes løftes blikket fra russiske fisketrålere til russiske oljesupplyskip. Nå står slaget om havet og havnene. Om olje, fisk, forsvar og miljøvern. Norges framtid kommer nordfra, og den ligger i hvordan vi forvalter Finnmark. Hva blir igjen og hvem skal ha gevinsten når Finnmark plyndres for sine naturressurser og kyststriper – turbokapitalister eller finnmarkingene sjøl? 48 > Fagbladet 8/2008 Et hav av forventning I Kirkenes er det storpolitikk i hvert bølgeskvulp. I havna dominerer russiske fisketrålere, men det russiske oljeeventyret, av noen også kalt oljehelvetet, lurer om hjørnet. Hva skal havet bringe – olje eller fisk? FOTOREPORTASJEN Foto og tekst: BENTE BJERCKE fbaargang2008 fbseksjonHEL