Isbryteren «Kraft Johanssen», til vanlig bare kalt «Kraft’n», holder råkene åpne når isen legger seg i Kirkenes havn. En ny fortøyning. Det grove tauverket trevler opp henda. 52 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL