OPTIMISME I BARNELANDET FATTIG: En sliten arbeider sitter utenfor den gamle togvogna ved den amerikanske ambassaden i Luanda. 40 prosent på skole. Dette skjer til tross for at regjeringen nå bruker mer penger på utdanning. – Regjeringen er inne i en rundkjøring, og de kan enten fortsette å kjøre i ring eller finne en vei ut og fram, sier Vea. Han mener blant annet at å styrke det sivile samfunnet er avgjørende for Angolas vei fra et krigsherjet land til et rikt og velfungerende demokrati. Han mener fagbevegelsens bistandsorganisasjon Norsk Folkehjelp gjør en kjempeinnsats for å styrke det sivile samfunn og rydde miner i landet. Rett fram i rundkjøringen I september i år gjennomførte Angola sitt første valg på 16 år. Forrige gang, i 1992, ble ikke andre runde gjennomført da den langvarige borgerkrigen blusset opp igjen. Kampen om naturressursene er en av årsakene til at forrige valgrunde brøt sammen. Årets valg til nasjonalforsamling er kritisert av opposisjonspolitikerne og av EUobservatørene. I oktober ble den nye regjeringen annonsert av den sittende president José Eduardo dos Santos. 214 av de 220 nyvalgte i nasjonalforsamlingen var til stede da statsministeren presenterte 33 nye statsråder og to statssekretærer. Andelen kvinner er 28,5 prosent, men målet er minst 30 prosent. Elektroingeniør António Paulo Kassoma (57) fra Huambo ble statsminister. Fra landsbygda til Luanda Regjeringspartiet Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) lovte før valget å gjenoppbygge infrastrukturen som ble ødelagt i borgerkrigen og som gjør kommunikasjon 56 > Fagbladet 8/2008 Fagforbundets barneby gir håp Fagforbundets SOS-barneby i Huambe skal hjelpe de svakeste barna i Angola og mange familier i nærmiljøet. Når prosjektet er ferdig, skal det bestå av 12 familiehus, en barnehage for 100 barn, en skole for 500 barn og et sosialsenter med medisinsk tilbud. Vedtaket om å bygge en egen barneby i Angola ble fattet på landsmøtet i 2005, og siden da har medlemmer og ildsjeler stått på for å samle inn penger til bygging av en barneby og drift i fem år framover. Den 22. august i 2006 satte fire tillitsvalgte det første spadetaket i Huambo. For de fattigste Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen har vært i Huambo og er optimistisk og stolt av prosjektet. Hun er glad for at forbundet valgte å verst stilte barna, de som ikke har andre til å ta vare på dem, som får plass i barnebyen. I tilknytning til barnebyen skal det etableres tiltak som skal komme hele lokalsamfunnet til gode. SOS-sosialsenteret vil spesielt hjelpe familier ledet av barn eller bestemødre og familier rammet av hiv og aids. støtte nettopp Angola. Barnebyen vil gi et nytt hjem til foreldreløse og forsømte barn. Det er de Les mer om Fagforbundets barnebyprosjekt på: www.fagforbundet.no/forsida/Kampanjer/Barnebyen/ Mer om SOS-barnebyer på www.sos-barnebyer.no fbaargang2008 fbseksjonHEL