Foto: Karin E. Svendsen J I INNHOLD > Foto: Tor Erik H. Mathiesen 8    TEMA: Ett øyeblikk er nok 14    Budsjett for mindre forskjeller 16    Festtaler blir virkelighet 20    PORTRETTET: Sliten nei – jeg er forbanna 44    FOTOREPORTASJEN: Et hav av forventninger 50    Angola – inn i en ny tid! FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 54 Debatt 58    KRONIKK: Tilbake til fortida med Frp 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: En gave til Gamvik En mangfoldig møteplass Bergen Offentlige Bibiliotek er byens viktigste flerkulturelle møteplass. Her fins bøker på over 30 ulike språk, og minst 34 språk snakkes mellom bokhyllene. De ansatte ønsker å inspirere til møter med kjente og ukjente forfattere og arrangerer forestillinger, verdensfilm og andre kulturtilbud. 30 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Kvalitet etter Terra De nekter å grave seg ned i Terra-skiten. Ansatte, politikere og administrasjonen i Rana kommune i Nordland velger å se mulighetene og innkassere seire. De konsentrerer seg om å utvikle tjenestene og kommunen. 16 > 2 > Fagbladet 8/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 TYPOGRAF Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 I permisjon: Vidar Eriksen Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak Ø E R M L K T E M fbaargang2008 fbseksjonKIR