JANS HJØRNE Tapte ankesaken Ambulansearbeideren som gikk til sak mot Nordlandssykehuset etter at hun ble avskjediget, tapte ankesaken i lagmannsretten. Kvinnen ble avskjediget etter en akuttur, der arbeidsgiver mente ambulansen ble forsinket fordi ambulansearbeideren fikk en annen til å rykke ut fordi hun snart skulle gå av vakt. Lagmannsretten legger til grunn at slike vaktbytter tidligere var blitt foretatt uten konsekvenser, og at ambulansearbeiderne hadde en tidsramme på ti minutter fra alarmen gikk til de skulle være på vei, men mente ambulansen var blitt forsinket ut over dette, og ga derfor arbeidsgiver medhold. I saken vitnet to ambulansearbeidere, og bekreftet at det kan gå noen minutter fra alarmen går til ambulansen rykket ut. De ble etterpå tatt ut av arbeid og innkalt til drøftingsmøte. I den forbindelsen sa rådgiver ved Fagforbundets kompetansesenter i Tromsø, Ole Gustav Haavold, at det var uakseptabelt å ta noen ut av tjeneste på grunn av uttalelser de har gitt for å opplyse en sak i retten. På drøftingsmøtet la arbeidsgiver seg flat og var enig med ambulansearbeiderne og Fagforbundet om at dette ikke var noen sak. Begge er nå tilbake i jobb. I slutten av oktober startet en ny rettssak mellom en ambulansearbeider og Nordlandssykehuset. Denne saken ble avsluttet samme dag med et forlik som ambulansearbeideren, ifølge Haavold, er svært godt fornøyd med. Tekst: PER FLAKSTAD Risikerer å miste sykepenger Flere tusen sykmeldte svensker risikerer å stå uten rett til sykepenger etter at regelverket ble strammet inn i sommer. De nye reglene for sykepenger i Sverige trådte i kraft 1. juli. De går i korthet ut på at den sykmeldte må prøve arbeidsevnen sin tre ganger i løpet av sykmeldingsperioden. Avisen Dagens Nyheter har sett nærmere på regelverket, og skriver at så mange som 20.000 sykmeldte svensker risikerer å stå uten sykepenger om et halvt år. Etter mer enn ett år med sykepenger uten å være i stand til å arbeide, kan du bare få forlenget perioden med 18 måneder hvis du ikke har en meget alvorlig sykdom. De som ikke har rett til uføretrygd på grunn av varig uførhet, kan bare få sosialhjelp, skriver bladet Arbeidsmiljø i sin siste utgave. Ifølge Försäkringskassan, sven- skenes Nav, må de som sykmeldes gjennom en rehabiliteringskjede i tre ledd: Først har du krav på sykepenger i 90 dager hvis du ikke kan utføre ditt vanlige arbeid. Deretter kan du fortsette å få sykepenger hvis det ikke fins noe arbeid hos din arbeidsgiver som du kan klare å gjøre. Etter et halvt år har du bare rett til sykepenger hvis du overhodet ikke klarer å arbeide i det hele tatt, uansett arbeidsplass. Bare i svært alvorlige tilfeller kan sykmeldingsperioden forlenges ut over de grensene som de nye reglene setter, skriver Arbeidsmiljø. Innstramningene har allerede høstet kraftig kritikk, spesielt fordi de ikke er kombinert med tiltak som kan fange opp mennesker som faller utenfor de nye reglene.    PF Sikker som kommunen Alfred Hitchcock skjønte en viktig ting; forventningen om at noe skummelt skal skje framkaller mer frykt enn å vise fram noe som er skummelt. Den pågående finansuroen er et psykologisk drama som kunne vært signert ham. Daglig hører vi om kommuner som er urolige for hvordan finanskrisen kan komme til å påvirke dem og tilbudet til innbyggerne. De budsjetterer deretter. Vi må ikke stille oss slik at forventningen om de dårlige tidene er med på å gjøre de økonomiske vanskelighetene verre. Derfor er det viktig å gi kommunene økonomisk trygghet, og la nakkehårene til rådmenn over det ganske land legge seg. Fagforbundet mener derfor regjeringen må ta grep om situasjonen blant annet ved å garantere for et eventuelt inntektstap i kommunene som følge av finansuroen, og sikre at kommunene kan låne penger på gunstigste vilkår. Vi må bruke pengene slik at flest mulig får sjansen til å komme seg i arbeid. Og det er uløste oppgaver i kommunesektoren.» Kommunalbanken og Kommunekreditt låner ut penger til kommunene. På grunn av finansuroen har de i høst hatt dårligere tilgang på penger. Det betyr at det koster mer for kommunene å låne penger; noe som igjen betyr mindre penger til offentlig forbruk og investeringer. Regjeringen må sikre at Kommunalbanken og Kommunekreditt har tilgang på penger de kan låne ut. Slik kan regjeringen bruke kommunene som verktøy i en motkonjunkturpolitikk. Vi må bruke pengene slik at flest mulig får sjansen til å komme seg i arbeid. Og det er uløste oppgaver i kommunesektoren vi kan ta tak i. For eksempel mener Fagforbundet at grunnbemanningen i eldreomsorgen kan økes, og at det opprettes flere nye sykehjemsplasser enn planlagt. Vi trenger å få pusset opp skoler og andre kommunale bygninger. Kommunene trenger flere folk og folk med kompetanse. Kommunene bør ansette folk i utdanningsvikariater, mens de fast ansatte styrker kompetansen gjennom etter- og videreutdanning. Kommunene og det lokale næringslivet må samarbeide om å tilby flere lærlingplasser. Vi har en handlekraftig regjering. Jeg håper den også ser mulighetene kommunene representerer. Dette er ikke en tid for passiviserende frykt. Dette er en tid for aktiv handling. Fagforbundet er klar til å bidra med vårt. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 8/2008 > 7 fbaargang2008 fbseksjonKIR