Festtaler blir virkelighet De velger å se framover og fokusere på alt det de får til. Styringsgruppa for kvalitetskommunen Rana er et verktøy for å vende Terra ryggen og konsentrere seg om visjoner for framtida. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN På Bydrift er endringene størst etter at Rana ble modell- og kvalitetskommune. – Her har også trivselen økt mest, ifølge hovedtillitsvalgt Tore Jakobsen. Han tar tak i en av verkstedsarbeiderne som han betegner som en av våre poteter for å spørre åssen det går. – Det går djevelsk godt, flirer poteten Kurt Vonheim og slenger seg inn i førersetet på en av bilene til Bydrift. Tre parter – to avtaler Rana har vært modellkommune siden november 2006, men arbeidet gikk tregt inntil 11. april i år. Da undertegnet partene en avtale om trepartssamarbeid og ble enige om å søke om å bli med i Kvalitetskommuneprogrammet. Trepartssamarbeidet ble markert med åpen dag i byens svømmehall. Siw Østerdal, også hovedtillitsvalgt i Rana, inngikk samtidig en uformell treparts trimavtale med ordfører og rådmann. De skulle møtes i svømmehallen klokka seks en dag i uka. Foreløpig er hun den eneste av de tre som har oppfylt denne avtalen. – Da går det bedre med samarbeidet for å bedre tjenestetilbudet til innbyggerne, sier hun. Østerdal er svært fornøyd med den omorganiseringen kommunen har gjennomført på kultur og teknisk. – Bydrift er en ny avdeling som vi i Fagforbundet lenge jobba for å få etablert, forteller hun. – Det var nødvendig med en omorganisering for å utnytte maskinparken bedre og for å få til et tettere samarbeid mellom avdelingene. Nye muligheter Da Bydrift ble opprettet tidligere i år, fikk avdelingen med 75 årsverk ansvar for vei, vann, parkering samt park- og idrett. Erfaringene så langt viser at synergieffekten av maskinbruken er blitt større. Men det har også åpnet seg muligheter for å bruke personalet på en mer effektiv måte. – Ett eksempel er parkeringsetaten som alltid har problemer med å få tak i ferievikarer fordi de ikke kan ta inn helt ukjente mennesker, sier Tore Jakobsen. I sommer spurte arbeidsgiver en av dem som ellers arbeider med veianlegg, om han kunne tenke seg å jobbe med andre ting på som- > KVALITETSKOMMUNER • Programmet gjennomføres i tiden 1.1.2007 til 31.12.2009. Det støttes av staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. • I den enkelte kommune samarbeider de folkevalgte, administrasjonen og de ansattes fagforeninger. • Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på kommunale tjenester. • Spesielt prioriteres omsorgs- og oppvekstsektoren. Et særskilt mål er å redusere sykefraværet. • Måler er at over halvparten av landets kommuner skal med i programmet. 16 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR