Finner fram på alle Bøker på over 30 ulike språk er samlet på hovedbiblioteket Bergen Offentlige Bibliotek. Til og med et praktverk på uigurisk. De ansatte setter stor pris på at boklånerne sier det er lav terskel for å bruke alle tilbudene. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN Flittige innvandrere gjør hovedbiblioteket til en av Bergens viktigste flerkulturelle møteplasser. – Ni prosent av byens innbyggere har innvandrerbakgrunn, mens 20 prosent av bibliotekbrukerne har det, forteller Anne Berit Helland, ansvarlig for flerspråklige bibliotekstjenester. Helland sier videre at en av fem brukere har et annet morsmål enn norsk. Minst 34 ulike språk snakkes mellom bokhyllene på hovedbiblioteket, ifølge en brukerundersøkelse. – Bergensere med flerkulturell bakgrunn er overrepresentert i forhold til befolkningssammensetningen, forteller hun. Den magiske kappen Bergen hovedbibliotek er på vei inn i siste del av Mangfoldsåret i biblioteket. De har arrangert forestillinger, > MANGFOLDSÅRET Et av målene med Mangfoldsåret 2008 er at det kulturelle mangfoldet skal gjenspeile kulturlivet i Norge. Norge er i dag et land preget av et stort etnisk, kulturelt, språklig og religiøst mangfold, og offentlig finansierte kulturtilbud bør rette seg mot alle som bor i Norge. 30 > Fagbladet 8/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR