Økt kompetanse Alle ansatte i skolen må få tilbud om videre- og etterutdanning. Det kan ikke bare fokuseres på lærerne, var ett av Fagforbundets budskap under LOs årlige utdanningskonferanse. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland var en av innlederne på konferansen på Sørmarka i september. Etter hennes innlegg var det 12 som meldte seg for taletid, og en av dem var lederen for Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas. Hun savnet at statsråden ikke snakket om alle yrkesgrupper som jobber i skolen. Avhengig av alle i skolen Fagforbundet ønsker flere yrkesgrupper inn i skolen, og at kompetanseheving for alle ansatte må til for at skolen skal lykkes med oppgavene sine. Av og til markerer Fagforbundet kravene sine veldig tydelig, som den gangen kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell besøkte landsstyret i Fagforbundet og snakket om utdanning. – Det var nytt å se forbundsleder Jan Davidsen sint, han nærmest freste, fortalte Mette Henriksen Aas fra talerstolen, om da Davidsen sa følgende til statsråden: «Kommer du her og snakker slik at det høres ut som det bare finnes lærere i skolen? Hver mandag skal jeg sende deg en blomsterbukett slik at du aldri glemmer at det også er andre som jobber i skolen.» Statsråd Solhjell mente at blomsterbukettene ikke var nødvendig, siden han ikke ville glemme Davidsens budskap. Ønsker utvidet skole Et annet av Fagforbundets budskap handler om organiseringen av skoledagen. –Deterviktigatviserpåen helhetlig utdanning, og ser grunnskolens betydning for videre utdanning. Skoledagen må organiseres slik at skoledagen og læringsmiljøet blir best mulig, og vi ønsker heller å snakke om en utvidet skole enn en heldagsskole, sa Henriksen Aas. Hun refererte til forsøk på utvidet skoledag enkelte steder. – Dette er forsøk som har vært vellykkede, men vi ser at kommunene går tilbake til tidligere måter å være organisert på. Det er en uheldig utvikling. Tekst og foto: HEIDI STEEN Er du barne- og ungdomsarbeider? Har du lyst til å delta på et arbeidsseminar om sunnhet og trivsel i barnehagen? FAGFORBUNDET Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har et samarbeid med sitt danske søsterforbund, Fag og Arbejde, Pædagogisk sektor. VI SKAL I FELLESSKAP arrangere et nordisk arbeidsseminar for fagarbeidere som jobber i barnehagene. Temaet omhandler sunnhet og trivsel i barnehagen. SEMINARET er i København den 19. og 20. mars 2009, og det skal være 20 deltakere fra Norge. Reise- og oppholdsutgiftene dekkes etter forbundets regler. Hvis du er barne- og ungdomsarbeider, medlem, arbeider i en barnehage og har lyst til å delta og bidra i et felles arbeid, kan du bli en av de 20 som deltar fra Norge. Send en epost til camilla.breen@fagforbundet.no innen 20. desember 2008, så vil vi velge ut deltakerne slik at vi får en viss spredning både geografisk og i forhold til arbeidsplasser. KLARE MELDINGER: Mette Henriksen Aas, leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst, som nummer fire i køen for å sikre seg taletid etter innlegget til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland under LOs utdanningskonferanse. Fagbladet 8/2008 > 35 fbaargang2008 fbseksjonKIR